Запис Детальніше

Мікрострахування у системі реалізації прав на страховий захист особистих селянських і фермерських господарств в аграрній сфері

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Мікрострахування у системі реалізації прав на страховий захист особистих селянських і фермерських господарств в аграрній сфері
 
Creator Віленчук, О. М.
Vilenchuk, О.
 
Subject аграрні ризики
мікрострахування
особисті селянські та фермерські господарства
перестрахування
страхування
agricultural risks
insurance
personal peasant and farm households
reinsurance
insurance
 
Description The article deals with the possibilities of using microinsurance on agricultural insurance market as a form of insurance protection of property interests and personal peasant and farm households. The author reveals the essence of microinsurance in the context of risks allocation and responsibilities among the participants of the insurance process. Moreover, the author proves the necessity of using microinsurance, insurance and reinsurance as a set of insurance
tools for neutralization risks in agriculture. The article studies the necessity of rational use of the tools to counter such risks as microinsurance, insurance and reinsurance; describes differences between insurance and microinsurance in the process of farmers property interests protection; reveals the international context of microinsurance development in the world clarifies expediency of agricultural risks distribution that arises in small-scale agricultural producers through the microinsurance mechanism. The author demonstrates the feasibility of
using index insurance products in the implementation of microinsurance in agriculture and gives suggestions of microinsurance development for needs of peasant and farm households of family type.
Розглянуто можливості використання мікрострахування на ринку аграрного
страхування як форми страхового захисту майнових інтересів особистих селянських і фермерських господарств. Відображено сутність мікрострахування у контексті розподілу ризиків і відповідальності між учасниками страхового процесу. Доведено необхідність використання мікрострахування, страхування і перестрахування як інструментів нейтралізації ризиків в аграрній сфері. З’ясовано відмінності між
страхуванням та мікрострахуванням у процесі захисту майнових інтересів аграріїв. Відображено міжнародний досвід розвитку мікрострахування. Обґрунтовано доцільність розподілу аграрних ризиків, які виникають у дрібнотоварних виробників сільськогосподарської продукції через механізм мікрострахування. Аргументовано доцільність використання індексних страхових продуктів при здійсненні мікрострахової діяльності в аграрній сфері. Сформульовано пропозиції щодо розвитку мікрострахування для потреб особистих селянських і фермерських господарств сімейного типу.
 
Date 2016-02-09T12:50:01Z
2016-02-09T12:50:01Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Віленчук О. М. Мікрострахування у системі реалізації прав на страховий захист особистих селянських і фермерських господарств в аграрній сфері / О. М. Віленчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 138–145.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3300
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет