Запис Детальніше

Отримання енергії в аграрному виробництві на основі інноваційних технологій

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Отримання енергії в аграрному виробництві на основі інноваційних технологій
 
Creator Кухарець, С. М.
Kukharets, S.
 
Subject біогаз
дизельне паливо
біопаливо
солома
спалювання
ефективність
технологія
реактор
котел
метантенк
biogas
diesel fuel
biofuel
straw
burning
efficiency
technology
reactor
boiler
digesters
 
Description According to the proposed technological scheme modular biogas plant considered new technical solutions in the mixing reactant substrate in the methane reactor, which is to use changes in the direction of action of gravitational forces affecting the movement of the light and heavy fractions biomass filled inner rotating body formed as a cylinder with a diametrical partition.
Proposed boilers for combustion of plant biomass through the use of an improved construction of air diffuser allows to increase the area of fuel combustion while maintaining a stable flow of air in the zone to produce a gas generator, and to provide efficient combustion of the combustible gases by supplying additional air into the combustion chamber of the boiler; allow to increase heat output compared to direct combustion of straw.
Our equipment for the production of biodiesel provides a reduction in energy consumption for mixing and simplifying equipment design while ensuring performance quality biodiesel.
У відповідності до запропонованої технологічної схеми модульної біогазової установки розглядаються нові технічні рішення в системі перемішування реагуючого субстрату в метановому реакторі, які полягають у використанні зміни напрямку дії гравітаційних сил, що впливають на переміщення легкої і важкої фракцій біомаси, що заповнюють циліндричний внутрішній обертовий корпус з діаметрально виконаною перегородкою.
Запропоновані котли для спалювання рослинної біомаси за рахунок використання удосконаленої конструкції розсіювача повітря, що дозволяє збільшити площу горіння палива із збереженням стабільної подачі повітря в зону утворення генераторного газу, а також забезпечити ефективне спалювання горючих газів за рахунок подачі додаткового повітря в камеру згорання котла, дозволяють підвищити віддачу тепла в порівнянні із прямим спалюванням соломи. Запропоновано обладнання для виробництва дизельного біопалива, що забезпечує зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при забезпеченні необхідних показників якості дизельного біопалива.
 
Date 2016-02-08T07:59:27Z
2016-02-08T07:59:27Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Кухарець С. М. Отримання енергії в аграрному виробництві на основі інноваційних технологій / С. М. Кухарець // Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області : зб. ст. наук.-практ. конф., 20–21 січ. 2016 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 96–100.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3259
 
Language uk
 
Publisher Житомирський державний університет імені Івана Франка