Запис Детальніше

Use of natural minerals as sorbents of radiocaesium in agricultural production

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Use of natural minerals as sorbents of radiocaesium in agricultural production
 
Creator Didukh, M.
Lazaryev, M.
Дідух, М. І.
Лазарєв, М. М.
 
Subject sorbents
zeolite
bentonite
ferrotsyn
ferrocyanide waste of viticulture
coefficient of sorption
saline solution
137Cs
сорбенти
цеоліт
бентоніт
ферроцин
ферроцинові відходи виноробства
коефіцієнт сорбції
сольові розчини
 
Description У статті висвітлені матеріали досліджень ефективності використання природних сорбентів цеоліту і бентоніту та фероциновмісних сорбентів, фероцин – 2 і ФВВ (фероцинові відходи виноробства) для очистки багатокомпонентних відходів сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що всі досліджувані сорбенти мають високу сорбційну здатність відносно 137Cs з водного розчину та характеризуються досить швидким поглинанням 137Cs . Найбільш міцно утримується 137Cs сорбентами фероцином та ФВВ. Ефективність сорбції природних сорбентів суттєво залежить від наявності у водному розчині іонів К+ і менше залежить від рН середовища. Наявність іонів калію у середовищі не впливає на ефективність сорбції ферроцинових препаратів. Встановлена висока орбційна здатність фероциновмісних відходів виноробства (ФВВ), що відкриває їх перспективу для практичного застосування у сільськогосподарському виробництві на радіоактивно забруднених територіях.
The article elucidates the research of the efficiency of use of natural zeolite and bentonite sorbents and ferrocyanide containing sorbents: ferrocyanide-2 and FWV (ferrocyanide waste of viticulture) for treatment of multicomponent agricultural waste. It is established that all of the studied sorbents have a high sorption capacity regarding 137Cs from the aqueous solution and are characterized by relatively rapid absorption of 137Cs. 13CS is held the strongest by the sorbents ferrocyanide-2 and FWV. The efficiency of sorption of natural sorbents essentially depends more on the presence of K+ ions in the water solution and is less dependent on pH. The presence of potassium ions in the environment does not affect the effectiveness of sorption of ferrocine drugs. The high sorption capacity of ferrocyanide waste of viticulture (FVV) is established, which opens prospects for their practical application in agricultural production on the radioactively contaminated territories.
 
Date 2016-02-12T08:13:58Z
2016-02-12T08:13:58Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Didukh M. I. Use of natural minerals as sorbents of radiocaesium in agricultural production / M. I. Didukh, М. М. Lazaryev // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 3–10.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3397
 
Language en
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет