Запис Детальніше

Канцерогенний і неканцерогенний ризики від споживання овочевих культур, вирощених на території агроселітебних ландшафтів м. Житомир

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Канцерогенний і неканцерогенний ризики від споживання овочевих культур, вирощених на території агроселітебних ландшафтів м. Житомир
 
Creator Герасимчук, Л. О.
Gerasymchuk, L.
 
Subject важкі метали
овочі
забруднення
експозиція
коефіцієнт небезпеки
канцерогенний ризик
неканцерогенний ризик
heavy metals
vegetables
pollution
exposure
hazard ratio
carcinogenic risk
noncarcinogenic risk
 
Description It is found that vegetable products which were grown within agrosettle landscapes of the "Eastern Promvuzol" microdistrict are polluted mainly with cadmium and lead. The maximum contribution to the overall exposure of pollutants, that are received in food, make potatoes, beetroot and cabbage. Excess values to 2.19 (median level) and 2.47 (90th percentile) danger factor which was used to assess the risk of carcinogenic effects, was recorded only for lead. The total level of individual carcinogenic risk from human consumption of potatoes and vegetables
during their lives by Pb i Cd is 5.39 10-4 for median values and 6.55 10-4 for 90-percentile that according to the international criterial scale is assessed as alarming.
Встановлено, що овочева продукція, вирощена в межах агроселітебних ландшафтів мікрорайону «Східний промвузол», забруднена переважно кадмієм та свинцем. Максимальний внесок до загального значення експозиції полютантів, що надходять у їжу, вносять картопля, буряк столовий та капуста білоголова. Перевищення значень у 2,19 (рівень медіани) та 2,47 (90-й процентиль) коефіцієнта небезпеки, за яким оцінювали ризик розвитку неканцерогенних ефектів, зафіксовано лише для свинцю. Сумарний рівень канцерогенного індивідуального ризику від споживання в їжу картоплі
та овочів протягом життя за рахунок Pb i Cd складає 5,39•10-4 для медіанних значень та 6,55•10-4 для 90-го процентиля, що за міжнародною критеріальною шкалою оцінюється як насторожуючий.
 
Date 2016-02-11T11:14:15Z
2016-02-11T11:14:15Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Герасимчук Л. О. Канцерогенний і неканцерогенний ризики від споживання овочевих культур, вирощених на території агроселітебних ландшафтів м. Житомир / Л. О. Герасимчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 10–19.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3365
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет