Запис Детальніше

Радіологічна оцінка продукції лісу в межах північних районів Житомирської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Радіологічна оцінка продукції лісу в межах північних районів Житомирської області
 
Creator Полінкевич, В. А.
Катковський, А. В.
Саюк, О. А.
Ponkiewicz, V. A.
Katkovsky, A. V.
Sayuk, O.
 
Subject радіонукліди
активність
щільність забруднення
макроміцети
radionuclides
activity
density of pollution
macromycetes
 
Description The article describes the radio-ecological situation of pollution of food products forest phytocenosis of radioactive elements. It is settled that the content of radionuclides in samples of mushrooms exceeded levels for 67.8 per cent which were permitted. Despite the fact that in the daily diet of the population, the consumption of mushrooms is small, however, due to the high content of radionuclides they occupy a significant part in the formation of internal exposure
dose of people. It is concluded that the main contribution to the radioactive contamination of food products in the analyzed forest predetermined 137Cs, but mushrooms can be biological indicators of radioactively polluted territory. Due to the fact that in the near future a sharp decrease of pollution of the forest should not be expected, to navigate the pollution of forest products appropriate for 137Cs and 40K.
У статті розкриваються питання радіоекологічної ситуації щодо забрудненості продуктів харчування лісових фітоценозів радіоактивними елементами. Встановлено, що вміст радіонуклідів у відібраних зразках свіжих грибів перевищував допустимі рівні на 146 %. Зважаючи на те, що у добовому раціоні населення споживання грибів невелике, однак, через високий вміст радіонуклідів, вони займають вагому частку у формуванні дози внутрішнього опромінення людини. Головний внесок у радіоактивне
забруднення проаналізованої харчової продукції лісу зумовлював 137Cs, а гриби можуть бути біологічними індикаторами радіоактивно забрудненої території. У зв’язку з тим, що найближчим часом не слід очікувати на різке зменшення забрудненості «дарів лісу», зокрема грибів, орієнтуватися у забрудненні лісової продукції доцільно по 137Cs та 40K.
 
Date 2016-02-11T11:20:14Z
2016-02-11T11:20:14Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Полінкевич В. А. Радіологічна оцінка продукції лісу в межах північних районів Житомирської області / В. А. Полінкевич, А. В. Катковський, О. А. Саюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 19–27.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3368
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет