Запис Детальніше

Вплив альтернативного удобрення на продуктивність картоплі на ясно-сірому лісовому ґрунті

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив альтернативного удобрення на продуктивність картоплі на ясно-сірому лісовому ґрунті
 
Creator Клименко, Т. В.
Klymenko, T.
 
Subject альтернативне удобрення
солома
сидерати
гній
продуктивність картоплі
alternative fertilizers
chaff
green manure
humus
potato capacity
 
Description Productivity of crops and agro-ecological state of soil is significantly influenced by
organic fertilizers that along with providing main fertilizer elements to plants contribute to the improvement of physical and physiochemical state of soil. For potatoes organic fertilizers are the best among other fertilizers and a necessary component of growing technologies. It is considered that optimal rate of organic fertilizers for sod-podzol soil is 35-40 tons/hectare and for gray forest soils – 25-30 tons/hectare. Due to drastic reduction of cattle heads decreased
amount of humus applied to soil. When potatoes are grown on light grey-forest soil it is suggested to use chaff of grain-crops and green manure. The article investigates possibility of application of chaff (3 tonns/hectares), green manure (12 tons/hectare) and medium amount of mineral fertilizers. It was ascertained that they are highly efficient as regards influence on potato capacity (229-261 centner/hectare) when potatoes are grown on light grey-forest soil.
На продуктивність рослин та агроекологічний стан ґрунту значно впливає застосування органічних добрив, які, поряд із забезпеченням рослин основними елементами живлення, сприяють поліпшенню фізичного та фізико-хімічного стану ґрунту. Для картоплі органічні добрива є найкращими з усіх видів та є обов'язковою складовою технології її вирощування. Вважається, що на дерново-підзолистих ґрунтах оптимальними нормами органічних добрив є 35-40 т/га, а на сірих лісових – 25–30 т/га. У зв'язку з різким скороченням поголів'я худоби відповідно зменшилась і кількість гною, що вноситься у ґрунт. При вирощуванні картоплі на ясно-сірому лісовому ґрунті як альтернативне удобрення пропонується використання соломи зернових культур та сидератів. У статті розглянута можливість застосування соломи (3 т/га), сидератів
(12 т/га) та помірних норм мінеральних добрив. Встановлено їх високу ефективність щодо впливу на продуктивність картоплі (22,9–26,1 т/га) при вирощуванні на ясно - сірому лісовому ґрунті.
 
Date 2016-02-03T11:29:18Z
2016-02-03T11:29:18Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Клименко Т. В. Вплив альтернативного удобрення на продуктивність картоплі на ясно-сірому лісовому ґрунті / Т. В. Клименко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 248–255.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3225
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет