Запис Детальніше

Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження
 
Creator Кухарець, С. М.
Голуб, Г. А.
Скидан, О. В.
Осипчук, О. Ю.
Kuharets, S.
Golub, G.
Skydan, O.
Osypchuk, O.
 
Subject агроекосистема
біогаз
дизельне біопаливо
солома
спалювання
циркуляція
змішування
горіння
ефективність
технологія
параметри
котел
реактор
agricultural
biogas
biodiesel
straw
burning
circulation
mixing
combustion
efficiency
technology
parameters
the boiler
reactor
 
Description According to the proposed technological scheme modular biogas plant considered new
technical solutions in the mixing reactant substrate in the methane reactor, which is to use
changes in the direction of action of gravitational forces affecting the movement of the light and
heavy fractions biomass filled inner rotating body formed as a cylinder with a diametrical
partition.
Proposed boilers for combustion of plant biomass through the use of an improved
construction of air diffuser allows to increase the area of fuel combustion while maintaining a
stable flow of air in the zone to produce a gas generator, and to provide efficient combustion of
the combustible gases by supplying additional air into the combustion chamber of the boiler;
allow to increase heat output compared to direct combustion of straw.
Our equipment for the production of biodiesel provides a reduction in energy consumption
for mixing and simplifying equipment design while ensuring performance quality biodiesel.
It was found that the cost of electricity production using a rotary type bioreactors range
from 0,34 UAH/KW•h to 0,90 UAH/KW•h. Conducted a feasibility study efficiency boilers with
an upper combustion revealed that the unit cost of production of heat up the boiler with upper
combustion working on broken rice straw 30 UAH/GJ. The production cost of biodiesel will be from 12172 UAH/ton to 12886,7 UAH/ton.
Відповідно до запропонованої технологічної схеми модульної біогазової установки
розглядаються нові технічні рішення у системі перемішування реагуючого субстрату в
метановому реакторі, які полягають у використанні зміни напрямку дії гравітаційних
сил, що впливають на переміщення легкої і важкої фракцій біомаси, що заповнюють
циліндричний внутрішній обертовий корпус з діаметрально виконаною перегородкою.
Запропоновані котли для спалювання рослинної біомаси за рахунок використання
удосконаленої конструкції розсіювача повітря, що дозволяє збільшити площу горіння
палива із збереженням стабільної подачі повітря в зону утворення генераторного газу, а
також забезпечити ефективне спалювання горючих газів за рахунок подачі додаткового
повітря в камеру згорання котла, дозволяють підвищити віддачу тепла порівняно із
прямим спалюванням соломи.
Запропоновано обладнання для виробництва дизельного біопалива, що забезпечує
зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при
забезпеченні необхідних показників якості дизельного біопалива.
Встановлено, що собівартість виробництва електроенергії із використанням
біореакторів обертового типу лежатиме в діапазоні від 0,34 грн/кВт•год до
0,90 грн/кВт•год. Проведене техніко-економічне обґрунтування ефективності
використання котлів із верхнім горінням дозволило встановити, що питомі витрати
отримання тепла складають для котла із верхнім горінням 30 грн/ГДж. Собівартість
виробництва дизельного біопалива складе від 12172 грн/тону до 12886,7 грн/тону.
 
Date 2016-02-09T10:52:58Z
2016-02-09T10:52:58Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб, О. В. Скидан, О. Ю. Осипчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 369–385.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3281
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет