Запис Детальніше

Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикале

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикале
 
Creator Любич, В. В.
Новіков, В. В.
Полянецька, І. О.
Lubich, V.
Novikov, V.
Polyanetska, I.
 
Subject математична обробка
багатофакторний експеримент
крупа тритикалева лущена
mathematical processing
multivariate experiment
the cereals
 
Description Triticale is a promising culture. It is characterizing by a high cereal properties. The article
is presents the results of the mathematical processing of the experimental data study the modes
of a thermal processing. The orthogonal experiment method of multivariate compositional plan
of the second order was used in the article. Established that the prolongation of a peeling is
reduces the yield and increases core content of dust. The increasing of a humidity can make the
increase output of a finished product. The humidity of 12 % to 16 % can make the number of
broken kernels lower.
It was the mathematically proved that the increase in energy consumption due to the use of
water-heat treatment is not offset by increasing output and improving peeling process and thus
moisturize grain triticale before peeling inappropriate. The optimum of the range of humidity
is from 12 % to 14 %.
It was recommended to use the mathematical models during the statistic work of a
finished product.
Тритикале – перспективна сільськогосподарська культура, що характеризується
високими круп’яними властивостями. У статті наведено результати математичної
обробки експериментальних даних дослідження режимів водно- теплової обробки та
лущіння за допомогою програми Statistica 10 методом багатофакторного експерименту
ортогональним композиційним планом другого порядку. Встановлено, що збільшення
тривалості лущіння істотно знижує вихід ядра та підвищує вміст мучки, тоді як підвищення вологості зумовлює незначний приріст виходу готового продукту. Проте, за
підвищення вологості від 12 % до 16 %, кількість битого ядра зменшується.
Математично обґрунтовано, що збільшення енерговитрат внаслідок використання
водно-теплової обробки не нівелюється збільшенням виходу ядра та покращенням
процесу лущіння, а тому зволожувати зерно тритикале перед лущінням недоцільно.
Оскільки початкова вологість сировини становить 12–14 %, залежно від умов
зберігання і режимів попереднього очищення зерна, оптимальним слід вважати цей
діапазон.
Розроблені математичні моделі виходу цілої крупи, мілкого і дробленого зерна і
мучки рекомендовано використовувати для прогнозування виходу готового продукту під
час переробки зерна тритикале.
 
Date 2016-02-09T11:20:36Z
2016-02-09T11:20:36Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Любич В. В. Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикале / В. В. Любич, В. В. Новіков, І. О. Полянецька // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 385–391.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3289
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет