Запис Детальніше

Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь
 
Creator Іванов, І. А.
Ivanov, I.
 
Subject корелятивний зв’язок
трансгресивність ознак
велика рогата худоба
показники молочної продуктивності
симентальська порода
симентал-голштинські помісі
симентал-айрширські помісі
correlative connection
transgressivity of signs
cattle
dairy productivity indexes
simmental breed
simmental-holstein hybrids
simmental-ayrshire hybrids
 
Description The variability in maternal generation was higher than in the daughterly generation by the
Czech Simmental cows, Simmental-Holstein and Simmental- Ayrshire hybrids. The correlative connection between the indicators of dairy productivity of purebred and hybrid Simmental cows
of adjacent generations does not practically depend on the genetic group. With the exception of
the correlation between the fat and the amount of milk fat and content of protein and the
amount of milk protein, which characterized by more or less significant quantities only in the
daughterly generation and only in purebred Simmental and Simmental-Holstein hybrids. The
correlative connection between the dairy productivity of daughters is different, or more than
connection of their mothers in all genetic groups.
У корів чеської симентальської породи, симентал-голштинських і симентал-
айрширських помісей, мінливість у материнському поколінні була вища ніж у
дочірньому. Корелятивний зв’язок між показниками молочної продуктивності
чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь практично не
залежить від генетичної групи. За виключенням кореляцій між вмістом жиру і
кількістю молочного жиру та вмістом білка і кількістю молочного білка, які
характеризуються більш-менш суттєвими величинами тільки в дочірньому поколінні і
тільки у чистопородних сименталів та симентал-голштинських помісей. У всіх
генетичних групах корелятивний зв'язок між показниками молочної продуктивності у
дочок або не відрізняється, або більший, ніж у їх матерів.
 
Date 2016-02-09T11:23:13Z
2016-02-09T11:23:13Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Іванов І. А. Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь / І. А. Іванов // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 406–411.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3290
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет