Запис Детальніше

Еколого-економічна оцінка впливу діяльності, пов’язаної з незаконним видобуванням бурштину, на стан довкілля Житомирщини

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еколого-економічна оцінка впливу діяльності, пов’язаної з незаконним видобуванням бурштину, на стан довкілля Житомирщини
 
Creator Надточій, П. П.
Nadtochiy, P.
 
Subject екологічна оцінка
незаконне добування
корисні копалини
відшкодування збитків
ecological assessment
unauthorized extraction
raw material damage
rate of damage compensation
 
Description It has been established that the unlawful extraction of amber is accomplished on the territory of farm and forest, lands located, in the vicinity of the villages of Shebedykha and Zamyslovychi (Olevsk district) and the village of Yulianka (Korosten district). It has been proved that amber underground deposits within the limits of these territories are the continuation of Klesiv deposit. It has been determined that amber extraction contributes to a considerable aggravation of the ecological state of the disturbed territories as a result of removing the upper fertile soil layer, littering land plots, disturbing the integrity of the grass cover and weakening the yielding capacity of forest plantations. The unauthorized amber
extraction within 30 days on the territory of 10,86 ha (the village of Yulianka) resulted in the losses the country suffered which amount to over 330 ths. hrv.
The author substantiates the necessity of adopting legislative acts related to validating amber extraction by separate citizens, free miner artels and other entrepreneurial formations along with the simultaneous considerable increase in the base rate of damage compensation.
Встановлено, що інтенсивний несанкціонований видобуток бурштину здійснюється на території сільськогосподарських і лісових угідь, розташованих поблизу сіл Шебедиха й Замисловичі (Олевський район) та Гулянка (Коростенський район). Доведено, що виявлені підземні ареали покладів бурштину в межах цих територій є продовженням Клесівського родовища. Визначено, що видобування бурштину сприяє значному
погіршенню екологічного стану порушених територій внаслідок зняття верхнього родючого шару ґрунту, засмічення земельних ділянок, порушення цілісності трав’янистого рослинного покриву, ослаблення продуктивності лісових насаджень. У результаті самовільного видобування бурштину протягом 30 днів на площі 10,86 га (с. Гулянка) розмір збитків, заподіяних державі, становить понад 330 тис. грн. Обґрунтована необхідність прийняття на державному рівні законодавчих актів щодо легалізації видобування бурштину окремими громадянами, старательськими артілями та іншими підприємницькими структурами за одночасного значного збільшення при цьому базової ставки відшкодування збитків.
 
Date 2016-02-12T08:15:54Z
2016-02-12T08:15:54Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Надточій П. П. Еколого-економічна оцінка впливу діяльності, пов’язаної з незаконним видобуванням бурштину, на стан довкілля Житомирщини / П. П. Надточій // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 28–50.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3398
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет