Запис Детальніше

Можливості та ризики вітчизняного агровиробництва на європейському ринку

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Можливості та ризики вітчизняного агровиробництва на європейському ринку
 
Creator Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
 
Subject угода
асоціація
зона вільної торгівлі
агробізнес
бар‘єри
преференції
стандарти
agreement
association
free trade zone
agribusiness
barriers
preferences
standards
 
Description In the article the specificity of access of agricultural products to the EU market are
researched. Despite the signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU
competition in the European agricultural market remains high, and it is hard to get there. This
market has sufficiently developed regulation, proven system of tariff and nontariff protection,
complex administrative procedures. Understanding these issues is essential for scientists and
for agricultural producers.
У статті досліджено специфіку доступу вітчизняних сільськогосподарських
товарів до ринку ЄС. Незважаючи на підписання Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, конкуренція на європейському аграрному ринку залишається високою і потрапити
на нього досить не просто. Це ринок із достатньо розвинутим регулюванням,
відпрацьованою системою тарифного і нетарифного захисту, комплексними
адміністративними процедурами. Розуміння даних аспектів є вкрай важливим як для
науковців, так і виробників сільськогосподарської продукції.
 
Date 2016-02-09T11:17:43Z
2016-02-09T11:17:43Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ковальчук О. Д. Можливості та ризики вітчизняного агровиробництва на європейському ринку / О. Д. Ковальчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 412–418.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3288
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет