Запис Детальніше

Проблеми розвитку нормативного забезпечення у сфері якості грунтів та шляхи їх вирішення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми розвитку нормативного забезпечення у сфері якості грунтів та шляхи їх вирішення
 
Creator Лазебна, М. Є.
Lazebna, M.
 
Subject нормативне забезпечення
міждержавні стандарти
міжнародні стандарти
нормативна база
технічні комітети стандартизації
якість ґрунту
regulatory support
international standards
international standards
regulatory framework
standardization technical committees
soil quality
 
Description The article highlights the issues relating to regulatory support in the area of soil quality.
The activity of the Technical Committee for Standardization TC 142 "Soil Science" is analyzed
as the subject of national standardization in the field of soil quality. The state of regulatory
support in this area is considered, there are identified problems that hinder its development and
possible solutions are proposed.
У статті висвітлені питання, що стосуються нормативного забезпечення у сфері
якості ґрунтів. Проаналізовано діяльність технічного комітету стандартизації ТК 142
«Ґрунтознавство» як суб’єкта національної стандартизації у сфері якості ґрунтів.
Розглянуто стан нормативного забезпечення у цій сфері, визначено проблеми, які
стримують його розвитку, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
 
Date 2016-02-09T11:00:50Z
2016-02-09T11:00:50Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Лазебна М. Є. Проблеми розвитку нормативного забезпечення у сфері якості грунтів та шляхи їх вирішення / М. Є. Лазебна // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 418–425.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3283
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет