Запис Детальніше

Урожайність бобово-злакових травосумішок залежно від співвідношення бобових і злакових видів в умовах Лісостепу України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Урожайність бобово-злакових травосумішок залежно від співвідношення бобових і злакових видів в умовах Лісостепу України
 
Creator Ковбасюк, П. У.
Маслов, Ю. А.
Kovbasyuk, P.
Maslov, Yu.
 
Subject чисті посіви
люцерно-злакові травостої
частка насичення
інтенсифікація кормовиробництва
енергозаощадження
урожайність
pure crops
alfalfa-cereals grass mixtures
saturation rate
intensification of fodder production
energy saving
yield
 
Description The article presents the results of the peculiarities of formation of productivity of alfalfagrass mixtures depending on the ratio of alfalfa and grass species. The effect of the ratio of alfalfa and grass species on crop yields and revealed the most productive mixtures. The increase in the proportion of legumes in the composition of mixtures provide the best conditions for the growth of grass and legume species increased plant density, height, leaf area, and improve the biochemical composition of herbaceous forage.
У статті викладені результати з вивчення особливостей формування урожайності люцерно-злакових травосумішок залежно від співвідношення люцерни і злакових видів. Встановлено вплив співвідношення люцерни та злакових видів на урожайність та виявлені найбільш врожайні травосумішки. Збільшення частки бобових в складі травосумішки забезпечувало кращі умови для росту і розвитку злакових та бобових видів збільшувало густоту стояння, висоту, листкову поверхню та покращувало показники біохімічного складу трав’янистого корму.
 
Date 2016-02-03T11:35:24Z
2016-02-03T11:35:24Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ковбасюк П. У. Урожайність бобово-злакових травосумішок залежно від співвідношення бобових і злакових видів в умовах Лісостепу України / П. У. Ковбасюк, Ю. А. Маслов // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 255–261.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3226
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет