Запис Детальніше

Застосування окремих концепцій теорії ігор для оцінювання елементів технології вирощування льону олійного

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Застосування окремих концепцій теорії ігор для оцінювання елементів технології вирощування льону олійного
 
Creator Маційчук, В. М.
Matsiychuk, V.
 
Subject теорія ігор
статистичні ігри
економічна ефективність
критерії Вальда
критерії Севіджа
критерії Гурвіца
game theory
game statistics
economic efficiency
Wald criteria
Savage criteria
Hurwitz criteria
 
Description The process of making decision of the use of specific concepts requires competence to use mathematical tool to create a logical diagram. The choice of the certain potato cultivation technology element depends on the objectives and targets of control over them. Under the conditions of the small-sample inspection and restriction on the use of traditional statistics methods, the maximin models of Wald, Savage and Hurwitz give an opportunity to essentially enhance the ability to applicate mathematical tools in the agricultural research. Using as a condition for deciding the cost-effectiveness of the introduction of elements of technology of cultivation of flax Kudryashov, that is conventionally net profit for their implementation using the criteria of Savage, Hurwitz and Wald have suggested various options for implementing the process.
Прийняття рішення із використанням різних концепцій вимагає вміння використовувати математичний апарат для побудови логічних схем. В умовах малої вибірки та обмеження використання традиційних статистичних методів використання критеріїв Вальда, Севіджа і Гурвіца дають можливість суттєво розширити можливості застосування математичних методів в агрономічних дослідженнях.
Вибір певного елементу технології вирощування льону олійного залежить від цілей та зазавдань управління ними. Використовуючи як умову для прийняття рішення економічну ефективність від впровадження елементів технології вирощування льону - кучерявцю, тобто умовно чистий прибуток, за їх впровадження використовуючи критерії Севіджа, Вальда та Гурвіца, маємо пропоновані різні варіанти реалізації технологічного процесу.
 
Date 2016-02-03T11:55:26Z
2016-02-03T11:55:26Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Маційчук В. М. Застосування окремих концепцій теорії ігор для оцінювання елементів технології вирощування льону олійного / В. М. Маційчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 261–269.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3227
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет