Запис Детальніше

Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-капустяних сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-капустяних сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України
 
Creator Панчишин, В. З.
Мойсієнко, В. В.
Panchyshyn, V.
Moysiyenko, V.
 
Subject однорічні сумішки
овес посівний
ріпак ярий
кормова оцінка
редька олійна
гірчиця біла
удобрення
урожайність
annual mixtures
oats seeding
rape spring
feed assessment
radish oil
mustard white
fertilization
productivity
 
Description On the basis of research the author has determined productivity and feed evaluation of oat mixture with cole crops, depending on the species composition of fertilizers and cabbage component. Under conditions of Zhytomyr Polissya in making fertilizers in the ration N60P60K60 + LCF mixture of oats with mustard white provides an output of 40 tons per hectare of green mass and more than 9 tones per hectare of dry matter. Out of digestible protein for growing a
Mixture of oats with radish oil is 1,0 tons per hectare. Thus in one feed unit contains 158–159,4 g of digestible protein. The results of the statistical analysis of the dependence between the output of digestible protein and of productivity green mass.
На основі проведених польових досліджень встановлена урожайність та кормова продуктивність однорічних сумішок вівса посівного з капустяними культурами залежно від удобрення та видового складу капустяного компоненту. В умовах Житомирського Полісся при внесенні мінеральних добрив у нормі N60P60K60 + РКД сумішка вівса з гірчицею білою забезпечує вихід 40 т/га зеленої маси та понад 9 т/га сухої речовини.
Вихід перетравного протеїну при вирощуванні сумішки вівса з редькою олійною складає майже 1,0 т/га. При цьому в одній кормовій одиниці міститься 158–159,4 г перетравного протеїну. За результатами статистичного аналізу встановлена залежність між виходом перетравного протеїну та урожайністю зеленої маси.
 
Date 2016-02-04T07:48:20Z
2016-02-04T07:48:20Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Панчишин В. З. Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-капустяних сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України / В. З. Панчишин, В. В. Мойсієнко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 305–312.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3239
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет