Запис Детальніше

Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин гібриду кукурудзи Крос 221М в умовах Південного Степу України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин гібриду кукурудзи Крос 221М в умовах Південного Степу України
 
Creator Писаренко, П. В.
Пілярський, В. Г.
Пілярська, О. О.
Pysarenko, P.
Pilyarskyi, V.
Pilyarskaya, E.
 
Subject кукурудза
гібрид
режим зрошення
дози добрив
висота рослин
густота стояння рослин
періоди розвитку
corn
land hybridization
irrigation regime
fertilizer
plant height
plant density
periods of development
 
Description The aim of the research was the study and improvement of elements of technology of cultivation of maize hybrid Cross of 221 m on a plot of hybridization in conditions of irrigation of South of Ukraine. Observations, surveys and statistical processing of research results was carried out by conventional methods of field experiments under irrigation. It was found that the growth and development of plants in the most affected by weather conditions and irrigation regimes. The plant density and fertilizer application unimportant (1-3 days) increased this ratio with the advantage of using a plant population of 80 thousand/ha and the introduction of high doses of fertilizers. The maximum height of corn more than 260 cm formed when plant density of 80 thousand per hectares and fertilization calculation method.
Метою досліджень було обґрунтування та удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи гібриду Крос 221М на ділянці гібридизації в умовах зрошення півдня України. Спостереження, обліки та статистична обробка результатів досліджень виконувалися за загальноприйнятими методиками проведення польових дослідів в умовах зрошення. Встановлено, що на ріст і розвиток рослин найбільшою
Мірою впливають режими зрошення. Внесення мінеральних добрив та густота стояння рослин неістотно (на 1–3 дні) збільшувало тривалість проходження фенофаз.
Максимальна висота кукурудзи понад 260 см сформувалася у міжфазний період «викидання волоті-цвітіння» при внесенні добрив розрахунковим методом під запланований рівень врожаю 6 т/га насіння, та густоті стояння рослин 80 тис./га.
 
Date 2016-02-04T07:57:30Z
2016-02-04T07:57:30Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Писаренко П. В. Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин гібриду кукурудзи Крос 221М в умовах Південного Степу України / П. В. Писаренко, В. Г. Пілярський, О. О. Пілярська // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 312–318.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3241
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет