Запис Детальніше

Вплив мікродобрив та біопрепаратів на розвиток кореневої системи жита озимого

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив мікродобрив та біопрепаратів на розвиток кореневої системи жита озимого
 
Creator Поліщук, О. В.
Polishchuk, V.
 
Subject короткоротаційна сівозміна
система удобрення
мікродобрива
коренева система
short rotation
system of fertilizers
microfertilizers
root system
 
Description Winter rye holds key positions among other grain crops of Polissya region, according to its biological characteristics it forms well-developed fibrous root system and is able to appropriate inaccessible fertilizer elements and which are difficult to access. However, one of
the important factors is formation of the root system on early stages of crop development, hence, use of microfertilizers and biological preparations by way of foliar application is rather efficient in facilitating its formation. In this regard, we have analyzed influence of
microfertilizers and biological preparations in a five-course short rotation on formation of the
mass of winter rye root system together with six systems of fertilizers within 2014-2015 and
determined the best preparations and systems of fertilizers when the root system of winter rye was formed.
Development of the root system of this crop is influenced by a number of factors, but the most significant is influence of external factors like temperature and humidity, two these particular factors played crucial role in formation of the root system of this crop. We used the
following biological preparations: Gaupsin, Trychodermin and microfertilizers, like, Mochevin-
K1, Mochevin-K2, D-2, Humat.
Жито озиме в зоні Полісся займає одне з провідних місць серед зернових культур, за своїми біологічними особливостями формує гарно розвинену мичкувату кореневу систему та може засвоювати малодоступні та недоступні елементи живлення. Однак важливим чинником є саме формування кореневої системи на ранніх стадіях розвитку культури тому використання мікродобрив і біопрепаратів, у вигляді позакореневого підживлення, досить ефективно сприяє цьому. В зв’язку з цим нами проаналізовано вплив мікродобрив і біопрепаратів в п’ятипільній короткоротаційній сівозміні на формування маси кореневої системи жита озимого в поєднанні з шістьма системами удобрення за період 2014–2015 років та визначено найкращі препарати і системи удобрення при формуванні кореневої системи жита озимого. На розвиток кореневої системи даної культури впливає цілий ряд факторів, але більш вагомим є вплив зовнішніх факторів, зокрема температури та вологості, саме ці два фактори зіграли вирішальну роль при формуванні кореневої системи даної культури. Нами були використані такі біопрепарати: Гаупсин, Триходермін та мікродобрива: Мочевин-К1, Мочевин-К2, Д-2, Гумат.
 
Date 2016-02-11T13:00:00Z
2016-02-11T13:00:00Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Поліщук В. О. Вплив мікродобрив та біопрепаратів на розвиток кореневої системи жита озимого / В. О. Поліщук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 318–324.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3390
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет