Запис Детальніше

Загальна та біоенергетична оцінка подвійного використання льону олійного

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Загальна та біоенергетична оцінка подвійного використання льону олійного
 
Creator Рудік, О. Л.
Мринський, І. М.
Rudik, A.
Mrinsky, I.
 
Subject льон олійний
насіння
солома
переробка соломи
волокно
костриця
біоенергетика
oil-bearing flax
seeds
straw
straw processing
fiber
boon
bioenergy
 
Description The assessment of biological yield of oil-bearing flax is made in the area of dry steppe of Ukraine. The levels of seed production of 1,06–2,16 c/ha and variations of bast fiber content in
straw between 11,1 до 22,9% are determined depending on irrigation and cultivation technology. It is defined that stem mass of flax grown without irrigation contains up to 0,34 t/ha of bast fiber suitable for processing due to the current technologies, while under irrigation the amount of bast fiber reaches 0,68 t/ha. Using the appropriate amount of fiber waste products for heating makes it possible to obtain the energy of 30–37,4 GJoul/ha.
У зоні сухого Степу України проведена оцінка біологічному урожаю льону олійного. Встановлені, залежно від зрошення та технології вирощування, рівні насіннєвої продуктивності 1,06–2,16 т/га, та коливання вмісту лубу у соломі в межах від 11,1 до 22,9 %. З’ясовано, що стеблова маса льону олійного, вирощеного без зрошення, містить до 0,34 т/га, а при зрошенні – до 0,68 т/га лубу, придатного до використання за існуючими технологіями. Використання відповідної кількості відходів виробництва волокна для опалювання дозволяє отримати до 30–37,4 Гдж/га енергії.
 
Date 2016-02-11T13:03:49Z
2016-02-11T13:03:49Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Рудік О. Л. Загальна та біоенергетична оцінка подвійного використання льону олійного / О. Л. Рудік, І. М. Мринський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 325–331.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3391
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет