Запис Детальніше

Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму
 
Creator Господаренко, Г. М.
Лисянський, О. Л.
Hospodarenko, G.
Lysianskyi, O.
 
Subject алелопатія
сидерати
енергія проростання
схожість
пшениця озима
добрива
allelopathy
green manure crops
energy of germination
similarity
winter wheat
fertilizers
 
Description In terms of model experiment by direct biotesting the impact of allelopathic active
substances of white sweet clover, white mustard, oil radish, spring vetch, and
buckwheat on winter wheat is determined. It is shown that on the energy of seed
germination of winter crops water extracts of green manure crops had the inhibitory
effect. Energy of seed germination against the background of white sweet clover
extracts was 6 times lower than in the variant with distilled water. Similarity of winter
wheat in the control variant was 91.9 % and remained almost the same on a
background of water extracts of buckwheat (91.6 %). Extracts of oil radish and white
mustard resulted in an increase in similarity to 95.0 % while white clover and spring
vetch lowered this indicator according to 81.7 and 85.0 %. Water extracts from
biomass of white mustard, oil radish, spring vetch and buckwheat stimulated the
growth and development of winter wheat seedlings, ones of white sweet clover showed
allelopathic oppression. Toxic or stimulating effect of green manure crops at the time
of sowing winter wheat in the field is not observed.
В умовах модельного досліду встановлено методом прямого біотестування вплив
алелопатично активних речовин з буркуну білого, гірчиці білої, редьки олійної, вики ярої
та гречки на пшеницю озиму. Вказано, що на енергію проростання насіння озимини водні
витяжки сидеральних культур мали пригнічуваний ефект. Енергія проростання на фоні
витяжок з буркуну білого була в 6 разів нижчою, ніж у варіанті з дистильованою водою.
Схожість пшениці озимої у контрольному варіанті склала 91,9 % і майже такою ж
залишалася на фоні водних витяжок з гречки (91,6 %). Екстракти з редьки олійної та
гірчиці білої зумовили збільшення схожості до 95,0 %, в той час як буркун білий та вика
яра знизили цей показник, відповідно, до 81,7 і 85,0 %. Водні витяжки з біомаси гірчиці
білої, редьки олійної, вики ярої та гречки стимулювали ріст й розвиток проростків
пшениці озимої, з буркуну білого – проявляли алелопатичне пригнічення.
 
Date 2016-02-12T11:29:06Z
2016-02-12T11:29:06Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Господаренко Г. М. Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму / Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 190–198.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3416
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет