Запис Детальніше

Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства
 
Creator Андрушків, Б. М.
Мельник, Л. М.
Andrushkiv, B.
Melnyk, L.
 
Subject екологічна стратегія
сталий розвиток
підприємство
система екологічного менеджменту
відповідальність
ефекти
environmental strategy
sustainable development
enterprise
environmental management
responsibilities
effects
 
Description The paper emphasizes that sustainable development is a sense of "self-sustaining"
development that can be achieved by balancing the factors, features and performance of the national economy as a whole and individual enterprise in particular. Moreover, the company is given a key role, as currently monitored active transition from mass production in large industrial complexes and corporations to small industrial structures. Determined that business at the micro level can be environmentally and socially effective only if the voluntary contribution of enterprises in the development of society in social, economic and environmental spheres. Formulated chain of environmental strategy model. We describe the stages of implementing an environmental management system in a practical working environment of the enterprise for sustainable development.
У статті обґрунтовано, що сталий розвиток є «самопідтримуваним» і його можна досягнути шляхом збалансування факторів, можливостей і результатів діяльності національної економіки загалом та окремого підприємства зокрема. Причому сааме підприємству відведено ключову роль, адже наразі відстежується активний перехід від масового виробництва в рамках великих промислових комплексів і корпорацій до невеликих промислових структур. Визначено, що бізнес на мікроекономічному рівні може бути екологічно та соціально ефективним лише за умови добровільного вкладу підприємства в розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах. Сформульовано ланцюг моделі розвитку екологічної стратегії підприємства. Описано етапи впровадження системи екологічного менеджменту у практичне виробниче середовище підприємства з метою забезпечення сталого його розвитку.
 
Date 2016-02-12T08:25:49Z
2016-02-12T08:25:49Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Андрушків Б. М. Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства / Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 69–75.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3402
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет