Запис Детальніше

Польова схожість та густота стояння рослин пшениці твердої ярої залежно від ширини міжряддя і норми висіву насіння

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Польова схожість та густота стояння рослин пшениці твердої ярої залежно від ширини міжряддя і норми висіву насіння
 
Creator Гончар, Л. М.
Каленський, В. П.
Шутий, О. І.
Honchar, L.
Kalensky, V.
Shutov, O.
 
Subject пшениця
норма висіву
польова схожість
густота стояння рослин
виживання
wheat
seeding rate
field germination
plants stand density
survival
 
Description The article contains results research with a width between rows wheat of hard spring:
12,5; 19cm. seeding rate and 3, 4, 5, 6 mln pcs/ ha.
According to research by the contrast in provision moisture and temperature regime
2012–2014 biennium. Determined that, the similarity and survival of plants have a significant
impact directly hydrothermal conditions of each reporting year. In of weather conditions also
influenced the similarity of agronomic factors, such as seeding with an increase of 3 to 6 mln
pcs/ha and row spacing 12,5 sm survival wheat of hard plants reduced by 4,8 % in the way of
sowing row spacing 19 cm – 6,4 %.
Established, that smallest percentage liquefy plants during the growing season was
marked in versions with a width of 12,5 cm between rows, so to achieve optimal stand density of
plants in harvest time we recommend decrease seeding rate and row spacing to increase the
area of power plants.
У статті наведено результати досліджень щодо ширини міжрядь пшениці твердої
ярої: 12,5;19 см. та норми висіву 3;4;5;6 млн /га.
Визначення вологозабезпеченості та температурного режиму продовж 2012–2014
рр. свідчать, що на схожість та виживання рослин суттєвий вплив мали безпосередньо
гідротермічні умови кожного року. Крім погодних умов на схожість також впливали
агротехнічні чинники, зокрема зі збільшенням норм висіву з 3 до 6 млн/га та міжряддям
12,5 см виживаність рослин пшениці твердої зменшувалася на 4,8 % за способу сівби з
міжряддям 19 см – 6,4%.
Встановлено, що найменший відсоток зрідження рослин за період вегетації був
відмічений у варіантах з шириною міжрядь 12,5 см. Для досягнення оптимальної
густоти стояння рослин на час збирання та збільшення площі їх живлення доцільно
зменшувати норму висіву та ширину міжрядь.
 
Date 2016-02-12T11:36:22Z
2016-02-12T11:36:22Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Гончар Л. М. Польова схожість та густота стояння рослин пшениці твердої ярої залежно від ширини міжряддя і норми висіву насіння / Л. М. Гончар, В. П. Каленський, О. І. Шутий // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 198–203.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3418
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет