Запис Детальніше

Польова схожість і виживаність рослин нуту за передпосівної обробки насіння

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Польова схожість і виживаність рослин нуту за передпосівної обробки насіння
 
Creator Гончар, Л. М.
Щербакова, О. М.
Honchar, L.
Scherbakova, O.
 
Subject нут
сорт
передпосівне обробляння насіння
польова схожість
виживання
chickpeas
sort
presowing processing seed
field germination
survival
 
Description The article contains results studies on two sorts of chickpeas, Roseanne and Triumph. In
the study taken of six variants preplant processing seeds – processing water (control),
inoculation Ryzobofit, inoculation strain of ST 282, processing CSM (colloidal solution of
molybdenum), processing CSM + Ryzobofit, processing CSM + strain ST 282.
On the germination and survival of plants have significant impact directly hydrothermal
conditions of every reporting year separately. Carrying preplant processing seeds field
germination chickpea increased by 10–15 %, and crop capacity – at 0,5–0,6 t/ha. Survival
chickpea plants during vegetation considerably depends on weather conditions cultivation and
preplant processing seeds. Inoculation of seed and its processing colloidal solution of
molybdenum improves plant resistance to stress and survival of plants during the growing
season for crops 6,5–10,5 % use without inoculation colloidal solution of molybdenum by only 1,9–2,5 %.
У статті наведено результати досліджень з двома сортами нуту: Розанна та
Тріумф. На схожість та виживання рослин суттєвий вплив мали безпосередньо
гідротермічні умови кожного звітного року окремо. Проведення передпосівного
обробляння насіння підвищувало польову схожість нуту на 10‒15 %, а врожайність ‒ на
0,5‒0,6 т/га. Виживання рослин нуту під час вегетації суттєво залежить від погодних
умов вирощування та передпосівного обробляння насіння. Інокуляція насіння та його
обробка колоїдним розчином молібдену сприяє підвищенню стійкості рослин до стресів
та виживаності рослин у період вегетації культури на 6,5–10,5 %, застосування
інокуляції без колоїдного розчину молібдену лише на 1,9–2,5 %.
 
Date 2016-02-12T11:39:14Z
2016-02-12T11:39:14Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Гончар Л. М. Польова схожість і виживаність рослин нуту за передпосівної обробки насіння / Л. М. Гончар, О. М. Щербакова // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 203–207.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3419
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет