Запис Детальніше

Прогноз зміни теплозабезпеченості темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прогноз зміни теплозабезпеченості темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України
 
Creator Веремеєнко, С. І.
Фурманець, О. А.
Veremeyenko, S.
Furmanets, O.
 
Subject теплові ресурси
індекс прогрівання
температура ґрунту
ефективна температура
деградація ґрунту
thermal resources
indices of soil heating
soil temperature
effective temperature
soil degradation
 
Description The analysis of long-term dynamics of basic climatic parameters determining the heat supply of study area (sums of effective temperatures of air and soil at different times of the year, the indices of soil heating by Dimo and Veremeyenko) were performed. With the help of mathematical modeling were built the prediction models and forecast of these indices change over the next 10-25 years. It is established that according to the current trends in the future the heat supply will be strengthened, the temperature maxima and danger of degradation processes will increase.
Проведено аналіз багаторічної динаміки основних кліматичних параметрів, що визначають теплозабезпеченість території яка досліджується – суми ефективних температур повітря та ґрунту за різні періоди року, індекси прогрівання ґрунтів за Дімо та Веремеєнком. За допомогою засобів математичного моделювання побудовані прогнозні моделі згаданих показників і спрогнозовано їх зміну впродовж наступних 10–25 років. Встановлено, що при збереженні наявних тенденцій, у майбутньому
теплозабезпеченість ґрунтів буде посилюватись, наростатимуть температурні
максимуми, посилиться небезпека прояву деградаційних процесів.
 
Date 2016-02-12T08:19:38Z
2016-02-12T08:19:38Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Веремеєнко С. І. Прогноз зміни теплозабезпеченості темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України / С. І. Веремеєнко, О. А. Фурманець // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 76–82.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3399
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет