Запис Детальніше

Вплив елементів технології вирощування на формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив елементів технології вирощування на формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної
 
Creator Сладковська, Т. А.
Sladkovska, T.
 
Subject грястиця збірна
сорти
покривні культури
мінеральне живлення
рідке комплексне добриво
cocksfoot
varieties
cover crops
mineral fertilizer
liquid complex fertilizer
 
Description The conducted field research has shown the formation peculiarities of cocksfoot seed production of Muravka variety and Kyivsra rannya variety depending on the cover crop, mineral fertilizers application rates and liquid complex fertilizer application. It has been determined that mineral fertilizer application of rate N60Р60К60 in combination with liquid complex fertilizer Quantum – Grain + Bor Active application provide the optimum conditions
For formation of cocksfoot maxim seed production on the territory of Ukrainian Polissya. The variance analysis has been conducted and the parts of effecting factors on seed yielding capacity have been determined on the basis of obtained data. Our calculations have proved that the fertilizer application and varieties have the highest effect. The years of research have demonstrated the high effect of hydrothermal conditions.
На основі проведених польових досліджень викладено результати з вивчення особливостей формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної сортів Муравка та Київська рання залежно від впливу покривної культури, норм мінеральних добрив та використання рідких комплексних добрив. Нами було встановлено, що в умовах Полісся України оптимальні умови для формування максимальних показників насіннєвої продуктивності грястиці збірної забезпечує внесення мінеральних добрив в нормі N60Р60К60 у поєднанні з рідким комплексним добривом Квантум-Зернові + Бор Актив. На підставі отриманих даних проведений дисперсійний аналіз та визначені частки впливу факторів на урожайність насіння. Як показали наші розрахунки найбільший вплив мало удобрення посівів та сорти. Протягом років досліджень спостерігали вагомий вплив гідротермічних умови.
 
Date 2016-02-11T10:50:47Z
2016-02-11T10:50:47Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Сладковська Т. А. Вплив елементів технології вирощування на формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної / Т. А. Сладковська // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 331–336.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3363
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет