Запис Детальніше

Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої
 
Creator Джемесюк, О. В.
Новицька, Н. В.
Свистунова, І. В.
Dzhemesyuk, A.
Noviсtska, N.
Svistуnova, I.
 
Subject сорт
мікродобрива
наночастки металів
позакореневе підживлення
площа листкової поверхні
sort
micronutrient
nanoparticles of metals
foliar feeding
formation of leaf surface
 
Description The results of studies of the effect of fertilizers, seed inoculation and foliar feeding by
fertilizers of multi-chelate complex colloidal solution of metal nanoparticles on the dynamics of
the formation of leaf surface sowing of early varieties of soya Desna and Lybid. Field studies
were carried out on black soil typical forest-steppe of Ukraine at the Department of Plant in
NUBiP of Ukraine «Agronomic Research Station». Options for research includes inoculation of
seed by bacterial preparations HayKot Super + HayKot Super Extender, complex fertilizers
Intermag-Soy (2 liter/ha) Mikrokat oil (2 liter/ha) and Rostock legumes (2 liter/ha) and
patented uterine colloid complex (Fe, Mn, Mo, Co, Cu, Zn, Ag) nanoparticles of metals (240 mg
/ 1 liter/ha).
It was established that the largest area of leaves was formed by variety Desna, which is in
general characterized by a higher habitus of plants during ontogenesis. At variant with seed
inoculation and fertilizing N30P60K60 in seed formation stage was 46,3 thousand per m2/ha, at
43,7 thousand per m2/ha – іn the variant without inoculation and the same fertilizing compared
to absolute control – 40,1 thousand per m2/ha. The largest area of leaf surface soybean
observed in the phase of ripening seeds – 45,7–46,3 thousand per m2/ha depending on
fertilization, inoculation of seeds, foliar feeding and varietal characteristics. The crops of
soybean variety Desna was formed leaf surface area in the range of 40,1 to 46,3; Lybid – from
39,5 to 45,7 thousand per m2/ha. The maximum experience in surface assimilation: 43,5
thousand per m2/ha for variety Desna and 42,3 thousand per m2/ha for variety Lybid formed by
fertilizing N30P60K60 and used for foliar feeding of complex fertilizers Rostock beans.
У статті наведено результати досліджень впливу інокуляції насіння і
позакореневого підживлення багатокомпонентними хелатними мікродобривами і
колоїдним розчином комплексу наночастинок металів на фоні мінеральних добрив на
динаміку формування площі листкової поверхні посівів ранньостиглих сортів сої Десна
та Либідь. Польові дослідження проводили на чорноземах, типових Лісостепу України,
на кафедрі рослинництва у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція».
Варіанти досліджень включали інокуляцію насіння бактеріальним препаратом ХайКот
Супер + ХайКот Супер Extender, комплексні мікродобрива Інтермаг-Соя (2 л/га),
Мікрокат олійні (2 л/га) і Росток бобові (2 л/га) та запатентований маточний колоїдний
розчин комплексу (Fe, Mn, Mo, Co, Cu, Zn, Ag) наночасток металів (240 мг /1 л/га).
Встановлено, що найбільшу площу листя формує сорт Десна, який в цілому
характеризується більшим габітусом рослин у процесі онтогенезу. Посіви сої сорту
Десна формують площу листкової поверхні в межах від 40,1 до 46,3, Либідь – від 39,5 до
45,7 тис. м2/га. Найбільшу площу листкової поверхні посівів сої відмічено у фазі наливу
насіння – 45,7–46,3 тис. м2/га залежно від удобрення, інокуляції насіння, позакореневого
підживлення та сортових особливостей. Максимальна в досліді асиміляційна поверхня
46,3 тис. м2/га для – сорту Десна та 45,7 тис. м2/га – для сорту Либідь формувалася за
використання для позакореневого підживлення комплексного мікродобрива Росток
бобові на фоні добрив в нормі N30P60K60.
 
Date 2016-02-15T07:39:28Z
2016-02-15T07:39:28Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Джемесюк О. В. Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої / О. В. Джемесюк, Н. В. Новицька, І. В. Свистунова // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 207–211.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3425
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет