Запис Детальніше

Ефективність механічних заходів знищення амброзії полинолистої

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ефективність механічних заходів знищення амброзії полинолистої
 
Creator Заполовський, С. А.
Плотницька, Н. М.
Zapolovsky, S.
Plotnytska, N.
 
Subject бур’ян
регульований шкідливий організм
амброзія полинолиста
поширення
скошування
висота скошування
weed
regulated pest
ragweed
spreading
mowing
height of mowing
 
Description The paper highlights the dynamics of ragweed spreading in Zhytomyr oblast within the period of 10 years. The authors investigate the efficiency mowing as an ecologically safe method of fighting this regulated organism on the territory of Zhytomyr city. It has been established that mowing ragweed in the phase of inflorescence formation makes it possible to exterminate up to 37,9 per cent of weed plants. Taking info account the fact pollen from the blossoming ragweed plants causes allergic reaction in people. The authors suggest mowing
weeds on the territory of densely populated cities in the period of the beginning of the inflorescence formation up to large-scale blossoming of this allergen weed. It has been proved that thrice repeated mowing of ragweed plants with the mowing height of 6–8 cm. contributes to the extermination of almost 97,1 per cent of plants of this regulates organism.
Висвітлено динаміку поширення амброзії полинолистої у Житомирській області протягом 10 років. Вивчена ефективність скошування як екологічно безпечного заходу знищення цього регульованого організму на території міста Житомир. Встановлено, що скошування амброзії полинолистої у фазу бутонізації дає можливість знищити до 37,9% рослин бур’яну. Враховуючи, що пилок із квітуючих рослин амброзії полинолистої викликає алергічні реакції у людей, рекомендовано проводити скошування бур’яну натериторії густонаселених міст у період від початку бутонізації до масового цвітіння
цього бур’яну-алергену. Доведено, що триразове скошування рослин амброзії
полинолистої за висоти скошування 6–8 см сприяє знищенню до 97,1% рослин цього регульованого організму.
 
Date 2016-02-12T11:12:26Z
2016-02-12T11:12:26Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Заполовський С. А. Ефективність механічних заходів знищення амброзії полинолистої / С. А. Заполовський, Н. М. Плотницька // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 82–88.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3412
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет