Запис Детальніше

ІРО у фінансуванні вітчизняних агровиробників

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ІРО у фінансуванні вітчизняних агровиробників
 
Creator Недільська, Л. В.
Nedilska, L.
 
Subject емітенти цінних паперів
інвестори
міжнародні фінансові ринки
вітчизняні агрохолдинги
issuers of securities
investors
ІРО
international financial markets
Ukrainian agricultural holdings
 
Description Were determined the content and significance of IPOs in the financing of domestic
agricultural producers. Were summarized features of successive stages of IPO: the preparatory (Рre-IPO), primary (“going public“ and “being public“) and final (Post-IPO). Were shown the criteria of assessment of readiness for IPO, in particular, group structure, financial information, corporate governance, procedures of financial reporting, risks and compliance rules, IPO market choice. Was accented the attention on the basic requirements that apply to issuers of securities who attract capital in global financial markets. Were presented the largest
IPO transactions in international markets and was done analysis of the activity of domestic agricultural holdings in the European financial markets. Were summarized advantages and disadvantages of going through the procedure for potential IPO issuers.
Визначено зміст та значення ІРО у фінансуванні вітчизняних агровиробників.
Охарактеризовано особливості послідовних етапів ІРО: підготовчого (Рre-IPO), основного (“going public“ та “being public“) й кінцевого (Post-IPO). Наведено критерії оцінювання стану готовності компанії до ІРО, зокрема: структура групи, фінансова інформація, корпоративне управління, процедури фінансової звітності, питання ризиків та дотримання норм, вибір ринку ІРО. Акцентовано увагу на основних вимогах, що висуваються до емітентів цінних паперів, які залучають капітали на світових фінансових ринках. Представлено найбільші угоди ІРО на міжнародних ринках і здійснено аналіз активності вітчизняних агрохолдингів на Європейських фінансових ринках. Узагальнено переваги та недоліки проходження процедури ІРО для потенційних емітентів.
 
Date 2016-02-09T12:47:23Z
2016-02-09T12:47:23Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Недільська Л. В. ІРО у фінансуванні вітчизняних агровиробників / Л. В. Недільська // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 152–160.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3299
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет