Запис Детальніше

Вплив податкової політики на інвестиційні процеси в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив податкової політики на інвестиційні процеси в Україні
 
Creator Шевчук, І. В.
Shevchuk, I.
 
Subject інвестиційний клімат
податкова політика
податковий механізм
податкові ставки
податкові пільги
податок на прибуток
податок на доходи фізичних осіб
прямі іноземні інвестиції
investment climate
taxation policy
taxation mechanism
taxation rates
taxation benefits
profit tax
income tax of physical entities
direct foreign investments
 
Description The paper substantiates that the possibility of attracting investments in the country
depends on the investment climate. The authority studies the level of using taxation levers for forming the investment climate in Ukraine and attracting internal and external investments. Consideration is given to the possibility of intensifying the investment processes under the effects of taxations innovations. Separate elements of the taxation mechanism which considerably affect the investment activities, taxation rates and taxation benefits, are investigated. The dynamics of investments in the basic capital in Ukraine in accordance with finance sources is analyzed. The results of the enter pride activities with foreign investments within the period of functioning of the Tax Code norms are evaluated. The prospects of improving the taxation system in the context of improving the investment surroundings are
specified. The recommendations related to the further reformation of the taxation system, with respect to its simplification and adaptation to EU standards are formulated. The above recommendations will considerably improve the country’s investment climate.
Обґрунтовано, що можливості залучення у країну інвестицій залежать від
інвестиційного клімату. Вивчено рівень використання податкових важелів формування інвестиційного клімату України, заохочення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Розглянуто можливості активізації інвестиційних процесів під впливом податкових новацій. Досліджено окремі елементи податкового механізму, які спричиняють істотний вплив на інвестиційну активність, зокрема податкові ставки та податкові пільги. Проаналізовано динаміку інвестицій в основний капітал в Україні за джерелами
фінансування. Оцінено результати діяльності підприємств з іноземними інвестиціями за період дії норм Податкового кодексу. Окреслено перспективи вдосконалення податкової системи у контексті поліпшення інвестиційного середовища. Сформульовано пропозиції щодо подальшого реформування податкової системи у напрямі її спрощення й адаптації до стандартів ЄС, що значно поліпшить інвестиційний клімат країни.
 
Date 2016-02-09T12:53:44Z
2016-02-09T12:53:44Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Шевчук І. В. Вплив податкової політики на інвестиційні процеси в Україні / І. В. Шевчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 160–170.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3302
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет