Запис Детальніше

Екологічно безпечні елементи технології вирощування проса в умовах Поділля

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Екологічно безпечні елементи технології вирощування проса в умовах Поділля
 
Creator Сучек, М. М.
Дерев’янський, В. П.
Степанчук, Т. В.
Suhcek, М.
Dеrеvuansky, V.
Stepanhcuk, T.
 
Subject просо
сорт
бактеріальні препарати
фізичні способи обробки
продуктивність
millet
variety
bacterial drugs
physical methods of processing
productivity
 
Description The effects of pre-treatment of seed millet drugs biological, physical and chemical action and spraying of crops in the tillering phase of preparation of microbial origin. During the experiment, we carried out a consistent selection of the most effective drugs studied for three varieties of millet Denvikske, Omriyane and Kiev 96. The mechanism of an effect on different varieties of plant resistance to diseases spaces, which improves performance complex mineral nutrition of plants, stimulates their growth, increases performance and resistance to stressors.
Наведено результати досліджень впливу передпосівної обробки насіння проса
препаратами біологічної, фізичної та хімічної дії і обприскування посівів у фазі кущення препаратом мікробного походження. Під час проведення досліду нами здійснено послідовний добір найбільш ефективних досліджуваних препаратів для трьох сортів проса Денвікське, Омріяне та Київське 96.
 
Date 2016-02-11T13:12:11Z
2016-02-11T13:12:11Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Сучек М. М. Екологічно безпечні елементи технології вирощування проса в умовах Поділля / М. М. Сучек, В. П. Дерев’янський, Т. В. Степанчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 336–343.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3394
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет