Запис Детальніше

Особливості пухлинного росту при аденокарциномі молочної залози кішок

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості пухлинного росту при аденокарциномі молочної залози кішок
 
Creator Борисевич, Б. В.
Лісова, В. В.
Кравченко, А. В.
Borisevich, B.
Lisova, V.
Kravchenko, A.
 
Subject кішки
молочна залоза
аденокарцинома
мікроскопічна будова
прогресія пухлини
cats
mammary gland
adenocarcinoma
microscopic structure
a tumour progression.
 
Description Results of histologic research of the adenocarcinoma of the mammary gland in cats are presented. It is shown that features of a microscopic structure of the adenocarcinoma of the mammary gland at each cat depend on features of a progression of each concrete tumour. Occurrence of the new centres of tumoral growth at the adenocarcinoma of the mammary gland both in gland, and in tissues surrounding it is caused by distribution on an organism of an
animal of tumoral cells which are characterised by smaller degree of a maturity, than tumoral cells of already generated centres of tumoral growth.
Представлено результати гістологічних досліджень аденокарцином молочної залози кішок. Показано, що особливості мікроскопічної будови аденокарциноми молочної залози в кожної кішки залежать від особливостей прогресії кожної конкретної пухлини.
Виникнення нових осередків пухлинного росту при аденокарциномі молочної залози як у самій залозі, так і поза її межами в кішок зумовлене поширенням по організму тварини пухлинних клітин, які характеризуються меншим ступенем зрілості, ніж пухлинні клітини вже сформованих осередків пухлинного росту.
 
Date 2016-02-12T10:23:35Z
2016-02-12T10:23:35Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Борисевич Б. В. Особливості пухлинного росту при аденокарциномі молочної залози кішок / Б. В. Борисевич, В. В. Лісова, А. В. Кравченко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 344–347.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3407
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет