Запис Детальніше

Озонотерапія як безпечний та перспективний метод у ветеринарній практиці

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Озонотерапія як безпечний та перспективний метод у ветеринарній практиці
 
Creator Ільніцький, М. Г.
Підборська, Р. В.
Ilnitskyy, M.
Pidborska, R.
 
Subject озонотерапія
озон
хвороба
тварина
ozone treatment
ozone
disease
animal safety
 
Description The article presents an analysis of publish on the use of ozone therapy for the prevention and treatment of different diseases of farm animals. It is based on the use of the minimum concentration of natural compounds - ozone, which is characterized by high efficiency, absence of adverse events in different animal species and is considered the most environmentally safe and effective treatment. In veterinary practice, ozone is used for the treatment of a number of
pathological conditions including surgical, obstetric and therapeutic diseases in the form of gas
mixture, ozonized liquids and oils. Proved positive influence of ozone on the state of the body of
sick animals and to reduce the duration of their treatment. The use of ozone therapy has no negative impact on the quality of animal products and vidvovidno, and the human body.
У статті представлено аналіз літературних даних щодо використання озонотерапії за профілактики та лікування різних захворювань продуктивних тварин.
Вона базується на використанні мінімальних концентрацій природної сполуки – озону, який характеризується високою ефективністю, відсутністю побічних проявів у різних видів тварин і вважається найбільш екологічно безпечним та ефективним методом лікування. У ветеринарній практиці озон використовується за лікування ряду патологічних станів серед хірургічних, акушерських та терапевтичних хвороб у вигляді газових сумішей, озонованих рідин і олій. Доведено позитивний вплив озону на стан організму хворих тварин та скорочення тривалості їх лікування. Це екологічно чистий, безпечний метод лікування, що є досить важливо у наш час. Застосування озонотерапії не має негативного впливу на якість тваринної продукції, а відвовідно, і на організм людини.
 
Date 2016-02-12T11:01:34Z
2016-02-12T11:01:34Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ільніцький М. Г. Озонотерапія як безпечний та перспективний метод у ветеринарній практиці / М. Г. Ільніцький, Р. В. Підборська // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 348–354.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3409
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет