Запис Детальніше

Вплив окремих агротехнічних прийомів на кількісні і якісні показники сіянців Pinus silvestris L., які вирощуються в умовах постійних розсадників

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив окремих агротехнічних прийомів на кількісні і якісні показники сіянців Pinus silvestris L., які вирощуються в умовах постійних розсадників
 
Creator Бігула, С. М.
Bigula, S.
 
Subject сіянці
сосна звичайна
норма висіву
ширина рядка
показники якості
seedlings
pine
seeding rate
width of line
indexes of quality
 
Description The results of researches on the improvement of agricultural practices cultivation of
planting-stock of pine and complex mechanization of works in the permanent forest nurseries,
created in the conditions of Zhitomir Polissya are resulted. Established that for cultivation of
seedlings of pine seeds expedient to apply seed line width 4, 6 and 8 cm. With this seed line
width at the appropriate seeding rate the output of standard seedlings exceeds 2 million units /
ha while the output of seedlings of first grade reaching more than 1 million. units / ha. When
sowing line width is 4 cm expedient to apply seeding rate of 2 g per 1 meter, and at a width of
6–8 cm – 2,5 g per 1 meter. These measures provide the biggest soil seed germinating, survival of shoots and high output of quality planting-stock from unit of area.
Наведені результати досліджень з удосконалення агротехнічних прийомів
вирощування посадкового матеріалу сосни звичайної і комплексної механізації робіт у
постійних лісових розсадниках, створених в умовах Житомирського Полісся.
Встановлено, що при вирощуванні сіянців сосни звичайної доцільно застосовувати
ширину посівного рядка 4, 6 і 8 см. За такої ширини посівного рядка, при відповідній
нормі висіву насіння, вихід стандартних сіянців перевищує 2 млн. шт. з га, а сіянців І
сорту – досягає понад 1 млн шт./га. При ширині посівного рядка 4 см доцільно
застосовувати норму висіву насіння 2 г на 1 п. м, а при ширині 6–8 см – 2,5 г на 1 п. м.
Такі заходи забезпечують найбільшу ґрунтову схожість насіння і збереженість сходів
та високий вихід доброякісного посадкового матеріалу з одиниці площі.
 
Date 2016-02-09T11:27:28Z
2016-02-09T11:27:28Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Бігула С. М. Вплив окремих агротехнічних прийомів на кількісні і якісні показники сіянців Pinus silvestris L., які вирощуються в умовах постійних розсадників / С. М. Бігула // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 426–435.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3292
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет