Запис Детальніше

Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту
 
Creator Токар, Б. Ю.
Tokar, B.
 
Subject ячмінь ярий пивоварний
норма удобрення
ретардантний захист
урожайність
malting spring barley
norms of fertilization
retardant protection
productivity
 
Description Deals with the results of studies on the effects of mineral nutrition and crop retardant
protection on plant productivity of spring barley malting conditions in Right-bank Steppes of
Ukraine. It was established that the highest yield of spring barley of studied varieties was
obtained at a norm of fertilization N90P90K120 through the use of retardants Hlormekvatchloride
750 and Terpal. For the growing of spring barley without the use of retardants most
effective fertilization norm is N60P60K80 kg a. s./ha.
Висвітлено результати досліджень з питань впливу мінерального живлення та
ретардантного захисту посівів на продуктивність рослин ячменю ярого пивоварного в
умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що найвища урожайність
досліджуваних сортів ячменю ярого була отримана за норми удобрення N90P90K120 за
умов застосування ретардантів Хлормекват-хлорид 750 та Терпал. За вирощування
ячменю ярого без застосування ретардантів найбільш ефективною нормою удобрення є
N60P60K80 кг д. р./га.
 
Date 2016-02-09T10:57:21Z
2016-02-09T10:57:21Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Токар Б. Ю. Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту / Б. Ю. Токар // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 440–445.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3282
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет