Запис Детальніше

Вміст і запаси гумусу в чорноземах типових за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вміст і запаси гумусу в чорноземах типових за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства
 
Creator Чередниченко, І. В.
Cherednichenko, Ir.
 
Subject ґрунт
система удобрення
вміст гумусу
запаси гумусу
чорнозем типовий
soil
fertilizer system
the humus content
the reserves of humus
of typical chernozem
 
Description In the article the study of the effect of various fertilization on the humus content and reserves of typical chernozem in terms of organic farming. Established that humus content and
reserves under different fertilizing systems under certain variations. Based on the studies found that higher total humus content recorded for typical chernozem under natural vegetation
(layland), organic and green manure sfertilizing systems, lower – of typical chornozem mineral
fertilizer system. The use of organic fertilizer and green manure system applying grasses in crop rotation increases the reserves of humus.
У статті наведені дослідження впливу різних систем удобрення на уміст і запаси
гумусу чорнозему типового в умовах органічного землеробства. Встановлено, що вміст
та запаси гумусу за різних систем удобрення зазнають певних варіацій. На основі
проведених досліджень було встановлено, що вищим умістом загального гумусу
зафіксований для чорнозему типового варіанту перелогу, органічної та сидеральної
систем удобрення, нижчим – чорнозем мінеральної системи удобрення. Застосування
органічної та сидеральної системи удобрення введення у сівозміну багаторічних трав
сприяє збільшенню запасів гумусу.
 
Date 2016-02-08T12:11:33Z
2016-02-08T12:11:33Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Чередниченко І. В. Вміст і запаси гумусу в чорноземах типових за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства / І. В. Чередниченко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 445–451.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3274
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет