Запис Детальніше

Біологія та взаємовідносини збудника сріблястої парші картоплі зі збудниками сухої фузаріозної та мокрої бактеріальної гнилей

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Біологія та взаємовідносини збудника сріблястої парші картоплі зі збудниками сухої фузаріозної та мокрої бактеріальної гнилей
 
Creator Фещук, О. М.
Feschuk, A.
 
Subject збудник
культура
хвороба
картопля
сорт
шкідливість
умови розвитку
agent
culture
disease
potatoes
variety
harm
development conditions
 
Description The paper focuses on silver scab pathogens that were excreted from infected potato bulbs
(Helminthosporium solani Dur, Mont). The research determined the pathogen’s identification
and species. It also specified biological and anatomic-morphological characteristics of
pathogens of silver scab of potato tubers. Investigated the source of infection such as silver
scab sick seed and soil. While studying the interaction between the pathogen of
Helminthosporium solani and agent of dry fusarium pathogens (Fusarium oxysporum), as well
as wet bacterial rots (Pectobacterium carotovorum), the researchers observed the oppression of growth of H. solani. H. solani negative impact on the development of the pathogens studied
were observed. Silver helps scab Fusarium dry tuber infection, bacterial wet rot, with the
further development of integrated rot in tubers predominate symptoms of pathogens F.
oxysporum and Pect. carotovorum.
Виділений із інфікованих бульб картоплі збудник сріблястої парші (Helminthosporium
solani Dur, Mont). Проведена його ідентифікація і визначена видова належність.
Уточнені біологічні і анатомо-морфологічні особливості збудника сріблястої парші
бульб картоплі. Досліджені джерела інфекції сріблястої парші такі як хворий
насіннєвий матеріал та ґрунт. При вивченні характеру взаємовідносин збудника
Helminthosporium solani зі збудниками сухої фузаріозної (Fusarium oxysporum) та мокрої
бактеріальної (Pectobacterium carotovorum) гнилей спостерігається пригнічення росту
H. solani. Негативного впливу H. solani на розвиток досліджуваних патогенів не
спостерігалося. Срібляста парша сприяє зараженню бульб сухою фузаріозною, мокрою
бактеріальною гнилями, при подальшому розвитку комплексних гнилей на бульбах
переважають симптоми ураження збудниками F. oxysporum та Pect. carotovorum.
 
Date 2016-02-09T11:04:01Z
2016-02-09T11:04:01Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Фещук О. М. Біологія та взаємовідносини збудника сріблястої парші картоплі зі збудниками сухої фузаріозної та мокрої бактеріальної гнилей / О. М. Фещук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 451–458.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3284
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет