Запис Детальніше

Диференціальна епідуральна блокада розчином бупівакаїну у великої рогатої худоби в експерименті

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Диференціальна епідуральна блокада розчином бупівакаїну у великої рогатої худоби в експерименті
 
Creator Слюсаренко, Д. В.
Ільніцький, М. Г.
Slusarenko, D.
Ilnitskiy, M.
 
Subject диференціальна епідуральна блокада
бупівакаїн
моторний та сенсорний компонент блокади
велика рогата худоба
електронейростимуляція
differential epidural block
bupivacaine
motor and sensory components of the blockade
cattle
nerve stimulation
 
Description The purpose of the work reveal the possibilities of application of epidural 0,17; 0,2; 0,25 % bupivacaine in cattle to provide anesthetic pathogenic and therapeutic action. The material for the research were 7 cattle aged 9 months to 1,5 years, weight from 120 to 270 kg, which was performed epidural different concentration of bupivacaine hydrochloride. Parameters blockade recorded during the preparatory period, after the injection of up to 420 min from the period of administration. Was been recorded performance motor block on a scale of ataxia expressed in points. Indicators sensor block as a result of the pain and the parameters of the sample tissue excitability by nerve stimulation. It was found that 0,2 and 0,25 %
bupivacaine solution has a long active and strong effect of differential blockade. 0,17 % bupivacaine solution has a weak active effect of sensory blockade.
У статті представлені результати епідурального застосування 0,17; 0,2; 0,25 % розчину бупівакаїну, великій рогатій худобі з метою забезпечення знеболюючого ефекту на стоячій тварині. Матеріалом для досліджень були 7 голів великої рогатої худоби віком від 9 місяців до 1,5 року, масою від 120 до 270 кг. У тварин реєстрували показники моторного блоку за шкалою атаксії вираженої в балах. Показники сенсорного блоку визначали за результатами больової проби та параметрами збудливості тканин шляхом електронейростимуляції. Встановлено, що 0,2 та 0,25 % розчин бупівакаїну володіють вираженим та тривалим ефектом диференціальної блокад, а. 0,17 % розчин – викликає слабовиражений ефект сенсорної блокади.
 
Date 2016-02-12T11:05:05Z
2016-02-12T11:05:05Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Слюсаренко Д. В. Диференціальна епідуральна блокада розчином бупівакаїну у великої рогатої худоби в експерименті / Д. В. Слюсаренко, М. Г. Ільніцький // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 354–358.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3410
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет