Запис Детальніше

Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну та насіннєву продуктивність посівів сої

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну та насіннєву продуктивність посівів сої
 
Creator Шовкова, О. В.
Shovkova, O.
 
Subject соя
строки сівби
Рексолін
Брасітрел
площа листя
фотосинтетичний потенціал
чиста продуктивність фотосинтезу
soybean
seeding time
Rexolin
Brasitrel
leaf area
photosynthetic potential
net photosynthetic productivity
 
Description The article presents the results of two year researches of studying the effects of sowing
date, pre-sowing seed treatment by micronutrient fertilizers and foliar application of soybean
crops with micronutrients in chelate-based Rexolin and Brasitrel on the formation of
photosynthetic and seed productivity of soybean in the conditions of left Bank Forest-steppe in
Ukraine. The application of micronutrients has a positive influence on photosynthetic activity
and productivity. It has been determined that when sow in early time with pre-sowing seed
treatment by micronutrient fertilizers Rexolin and foliar feeding of crops during the growing
period by Rexolin and Brasitrel form the best indices of photosynthetic productivity (leaf area –
to 38.9 and 39.9 thousand m2/ha, accordingly, photosynthetic capacity and 1.521and
1.570 million m2 days/ha, accordingly, and net productivity of photosynthesis of 2.91 and 2.93 g/m2 per day, accordingly) for maximum yields of soybean seeds – of 2.40 and 2.48 t/ha
accordingly.
У статті представлено результати дворічних досліджень з вивчення впливу
строків сівби, передпосівної обробки насіння мікродобривом та позакореневих
підживлень посівів сої мікродобривами на хелатній основі Рексоліном і Брасітрелом, на
формування фотосинтетичної та насіннєвої продуктивності сої в умовах лівобережної
частини Лісостепу України. Застосування мікродобрив має позитивний вплив як на
фотосинтетичну діяльність, так і на урожайність. Встановлено, що при сівбі в ранній строк з передпосівною обробкою насіння мікродобривом Рексолін і позакореневим
підживленням посівів, протягом вегетації Рексоліном та Брасітрелом, формуються
кращі показники фотосинтетичної продуктивності (площа листкової поверхні – 38,9 і
39,9 тис. м2/га відповідно, фотосинтетичний потенціал – 1,521 і 1,570 млн м2 днів/га
відповідно, чиста продуктивність фотосинтезу – 2,91 і 2,93 г/м2 за добу відповідно) для
отримання максимального рівня урожайності насіння сої – 2,40 та 2,48 т/га відповідно.
 
Date 2016-02-09T11:14:54Z
2016-02-09T11:14:54Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Шовкова О. В. Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну та насіннєву продуктивність посівів сої / О. В. Шовкова // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 464–471.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3287
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет