Запис Детальніше

Доклінічні дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду церію

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Доклінічні дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду церію
 
Creator Шадура, Ю. М.
Бітюцький, В. С.
Співак, М. Я.
Мельниченко, О. М.
Щербаков, О. Б.
Демченко, О. А.
Жолобак, Н. М.
Shadura, U.
Bitutsky, V.
Spyvac, M.
Melnichenko, O.
Shcherbakov, O.
Demchenko, O.
Zholobak, N.
 
Subject нанотехнології
діоксид церію
токсичність
летальність
щурі
nanotechnology
ceria
toxicity
mortality
rats
 
Description The influence of nanocrystalline cerium is explored and lethal and semilethal drug doses are set. LD50 for nanocrystalline cerium dioxide is greater than 2000 mg/kg, which confirms the compound belonging to class V toxicity. It indicates very low toxicity. It is found that activity of experimental rats during 14 days after drug administration is not significantly different from normal. There were not observed disturbances of appetite, weakness, changes in body temperature, violations of sensitivity. Appearance, cardiovascular and respiratory systems were within normal limits. The significant differences in experimental animals' weight of the brain,
pituitary gland, heart, spleen, kidney, testis, prostate were not detected under introduction of the drug at a dose of 2000 mg/kg. That may indicate a lack of toxic effects nanocrystalline cerium dioxide on these bodies.
Досліджено вплив нанокристалічного діоксиду церію та встановлені летальна та напівлетальна дози препарату. Ld50 нанокристалічного діосиду церію є більшою за 2000 мг/кг, що підтверджує приналежність даної сполуки до V класу токсичності, що свідчить про дуже низьку токсичність. Встановлено, що у піддослідних щурів протягом 14 днів після введення препарату активність істотно не відрізнялася від нормальної, не спостерігалося порушень апетиту, слабкості, зміни температури тіла, порушення чутливості. Зовнішній вигляд, серцево-судинна та дихальна системи перебували у межах норми. При введенні препарату у дозі 2000 мг/кг у піддослідних тварин значних відмінностей у масі головного мозку, гіпофізу, серця, селезінки, нирок, сім'яників, простати виявлено не було, що може свідчити про відсутність токсичного ефекту нанокристалічного діоксиду церію на ці органи.
 
Date 2016-02-12T11:10:17Z
2016-02-12T11:10:17Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Доклінічні дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду церію / Ю. М. Шадура, В. С. Бітюцький, М. Я. Співак [та ін.] // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 358–363.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3411
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет