Запис Детальніше

Технологічна схема виробництва комбікормів та дизельного біопалива

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Технологічна схема виробництва комбікормів та дизельного біопалива
 
Creator Голуб, Г. А.
Павленко, М. Ю.
Ачкевич, О. М.
Golub, G.
Pavlenko, M.
Achkevych, A.
 
Subject технологічна схема
комбікорм
дизельне біопаливо
олія
макуха
technological scheme
feed
biodiesel
cold pressed oil
expeller
 
Description The technological scheme of production of animal feed and biodiesel in a farm. The
scheme provides a cold-pressed oil for human consumption, oil re hot-pressed to produce biodiesel and cake for the preparation of feed as a protein supplement.
Shows the three-stage scheme of mixing feed, in which the first stage of preparing a mixture of micro-components, the second phase of protein-vitamin and mineral supplements, muring the third stage feed. It established the level of uniformity of mixing the components at each stage. Justify the use of olives oilcakes crops in animal nutrition.
The sequence of process steps, matched sets of equipment for technological processes of seed crops of olives into oil and meal, production of biodiesel and balanced feed. The expediency of using a two-stage technology-pressed vegetable oil in order to reduce the cost of production of biodiesel in the agro-technologies for farmers.
Представлена технологічна схема виробництва комбікормів і дизельного біопалива в умовах господарств. Схема забезпечує отримання олії холодного віджимання для харчових цілей, олію другого гарячого віджимання для виробництва дизельного біопалива і макухи для приготування комбікорму як білкової добавки. Наведено тристадійну схему змішування комбікорму, при якій на першому етапі готується суміш мікрокомпонентів, на другому етапі білково-вітамінні й мінеральні добавки, на третьому етапі комбікорму. Встановлено рівень рівномірності змішування компонентів на кожному етапі. Обґрунтовано використання макухи олійних культур в годівлі тварин. Визначено послідовність технологічних операцій, підібрані комплекти обладнання
для технологічних процесів переробки насіння олійних культур в олії і макухи, виробництва дизельного біопалива і збалансованого комбікорму. Обґрунтовано доцільність використання двоступеневої технології віджимання рослинної олії для зменшення вартості виробництва дизельного біопалива в агропромисловій технології для фермерських господарств.
 
Date 2016-02-12T11:15:18Z
2016-02-12T11:15:18Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Голуб Г. А. Технологічна схема виробництва комбікормів та дизельного біопалива / Г. А. Голуб, М. Ю. Павленко, О. М. Ачкевич // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 364–368.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3413
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет