Запис Детальніше

Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині.
Формирование мотивации профессиональной педагогической деятельности будущих специалистов в области иностранного языка в Венгрии.
Professional pedagogical motivation development of the prospective foreign language specialists in Hungary.
 
Creator Леврінц, Маріанна Іванівна
 
Subject мотивація професійної педагогічної діяльності
професійна підготовка педагогів в Угорщині
вчитель іноземної мови
формування мотивації до професійної педагогічної діяльності
 
Description У дисертації здійснено теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел з досліджуваної проблеми, виявлено основні підходи до визначення поняття мотивації професійної педагогічної діяльності та уточнено його сутність. Обгрунтовано особливості формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх учителів іноземних мов.
Проаналізовано історико-педагогічний досвід професійної підготовки педагогів в Угорщині; охарактеризовано основні структурні компоненти професійної підготовки вчителів ІМ та особливості змісту, форм і методів підготовки у різних типах навчальних закладів країни; виявлено специфіку формування професійної мотивації на допрофесійному рівні, на рівні бакалаврату, магістратури, докторантури, в системі післядипломної освіти.
Здійснено порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців іноземних мов в Угорщині й Україні; з’ясовано можливості творчого використання прогресивних ідей досвіду професійної підготовки вчителів іноземних мов Угорщини в освітній галузі нашої країни, зокрема у формуванні мотивації до професійної педагогічної діяльності.
В диссертации осуществлён анализ отечественной и зарубежной научной литературы по вопросам формирования мотивации профессиональной педагогической деятельности. Исследованы научно-практические подходы к формированию мотивации профессиональной педагогической деятельности специалистов в области иностранных языков в системе профессиональной подготовки педагогов Венгрии, которые основываются на следующих мотивационных теориях: теория потребностей (А. Маслоу), теория достижения (Дж. Аткинсон), теория собственной эффективности (А.Бандура), теория целеполагания (Е. Локке, Г. Латам), атрибутивная теория (Б. Вайнер), теория самодетерминации (Е.Диси, Р.Раян), социальная теория мотивации (Б. Вайнер), теория справедливости (С. Адамс), гигиеническая теория (Ф. Герцберг).
Исследованы этапы исторического развития и становления педагогического образования Венгрии; охарактеризованы структурно-организационные формы, содержание и особенности формирования мотивации профессиональной педагогической деятельности будущего учителя иностранного языка в системе допрофессиональной, профессиональной и последипломной подготовки Венгрии.
The thesis has investigated theoretic and practical grounds of teachers’ motivation development in the education system of Hungary. An attempt has been made to discuss the nature of the construct of professional motivation, examine the most influential positions in the given field of study and identify prerequisites of its generation and sustention. The Hungarian system of pedagogical education has been submitted to historical and pedagogical analysis; the core structural, organizational and conceptual components with reference to peculiar features of foreign language teachers motivation enhancement have been traced at different educational levels.
Comparative analysis of the Hungarian and Ukrainian educational systems and the two countries’ theoretical and practical approaches to teacher motivation initialisation have provided context for developing a unified complex paradigm based on the integrated Hungarian and Ukrainian educational legacies.
Захист відбувся 27 жовтня 2011 р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою : зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою : вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T08:56:49Z
2012-01-30T08:56:49Z
2011-09-26
 
Type Thesis
 
Identifier Леврінц, М.І. Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Маріанна Іванівна Леврінц ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1439
 
Language uk