Запис Детальніше

Екологічна безпека сучасного аграрного землекористування в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Екологічна безпека сучасного аграрного землекористування в Україні
 
Creator Зіновчук, Н. В.
Zinovchuk, N.
 
Subject екологічна безпека
аграрне землекористування
пестициди
ecological safety
land utilization in agriculture
pesticides
 
Description The essence of the ecological safety of the land utilization in agriculture was defined. Some aspects of the methodology to analyze the ecological safety of the land utilization were presented. The negative effects of the pesticides and the mineral fertilizers on people’s health and environment were shown. The permanent and latent feathers of ecological threats caused by the pesticides and the mineral fertilizers utilization were studied. The fact that the appearance and existing of ecological threats in agriculture was connected with the functioning
of the set of factors: political, legislative, technological, economic and social, was discussed. The multiply and synergetic interaction of mentioned above factors was defined. The detailed analyze of the legislative, technological factors was done.
Розкрита сутність екологічної безпеки аграрного землекористування та
представлені окремі аспекти методології її аналізу. Продемонстровано негативні впливи пестицидів й мінеральних добрив на стан здоров’я людей та об’єкти довкілля. Обґрунтовано перманентний та прихований характер дії екологічних загроз, що виникають при застосуванні пестицидів й мінеральних добрив. Визначено, що до виникнення та існування екологічних загроз у сільському господарстві є дотичною система чинників: політичних. правових, технологічних, економічних й соціальних. Встановлено мультипліційний та синергетичний характер взаємодії зазначених
чинників. Здійснено розгорнутий аналіз правових та технологічних чинників.
 
Date 2016-02-09T12:59:53Z
2016-02-09T12:59:53Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Зіновчук Н. В. Екологічна безпека сучасного аграрного землекористування в Україні / Зіновчук Н. В. // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 182–192.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3303
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет