Запис Детальніше

Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва на Житомирщині

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва на Житомирщині
 
Creator Данкевич, Є. М.
Dankevych, E.
 
Subject органічне землеробство
аграрні підприємства
ефективність
навколишнє природне середовище
Полісся
organic farming agricultural land
farms
efficiency
environment
Polissja
 
Description The article analyzes the state of agricultural lands in the Zhytomyr Polissya. We described general approaches to land use efficiency. The study considered the method of implementation of organic agricultural production. We proved that organic production can be effective in the absence of pollution of farmland and compliance technologies in crop growing requirements of environmental safety. In the study, we also outline prospects for further development of organic
production in Zhytomyr region. The article proved that biologization economic process in agricultural farm field should be carried out through a system of agricultural production which prohibits or greatly restricts the combined use of synthetic fertilizers, pesticides, growth regulators and food additives to feed animals during feeding.
Проаналізовано стан використання сільськогосподарських земель в умовах Полісся Житомирщини. Охарактеризовано загальні підходи щодо ефективності використання земельних ресурсів. Розглянуто питання впровадження органічного способу виробництва сільськогосподарської продукції. Доведено, що органічне виробництво може бути
ефективним за відсутності забруднення сільськогосподарських угідь та відповідності технологій вирощування сільськогосподарських культур вимогам екологічної безпечності. Окреслено перспективи подальшого розвитку органічного виробництва на Житомирщині. Доведено, що біологізація господарського процесу в агроформуваннях
області повинна здійснюватися через систему виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або значно обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин.
 
Date 2016-02-09T13:22:13Z
2016-02-09T13:22:13Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Данкевич Є. М. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва на Житомирщині / Є. М. Данкевич // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 192–201.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3312
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет