Запис Детальніше

Урожайність тритикале ярого залежно від глибини загортання насіння

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Урожайність тритикале ярого залежно від глибини загортання насіння
 
Creator Дмитришак, М. Я.
Dmytryshak, M.
 
Subject глибина загортання
польова схожість
коефіцієнт кущіння
виживання рослин
продуктивний стеблостій
урожайність
seeding depth
field germination
coefficient of tillering
plant survival
productive of steam growth
yield
 
Description It was shown the important role of the triticale in the stabilization and capacity of grain
production in Ukraine. The main aim was focused on the significant impact of the depth of
seeding on the productivity of crops, which in the highly developed countries have the not less
important role than issues of ensuring optimal plant nutrition area. It was revealed the effect of
planting depth on the germination of seeds, the coefficients of tillering and the number of
productive stems per unit of the area.
It was established that the triticale (var. Veresoch) had less fluctuation of the field
germination under deep seeding in compare with the other crops, which had the smaller mass
of 1000 seeds. It was revealed the regularities of formation of productive stalks triticale plants,
depending on the depth of planting, which reduced with increasing of the depth of seeds
embedment. It was revealed effect of seeding depth on the number of grains per ear, the grain
weight spike and the weight of the 1000 grains. It was concluded that the field germination rate
and overall survival of the plants reduced during the growing season both in the shallow seed
placement, and when sealing of the depth of more than 6 cm. The maximum yield of the triticale
var. Veresoch was 5,66–5,54 t/ha and formed at the seeds sowing on the depth of 4–6 cm.
Відмічено важливу роль тритикале в стабілізації і нарощуванні виробництва зерна
в Україні. Наголошено на особливе значення глибини загортання насіння, якій
високорозвинені країни надають не меншої уваги ніж питанням забезпечення рослин
оптимальною площею живлення. Виявлено вплив глибини загортання насіння на польову
схожість, коефіцієнт кущіння, продуктивний стеблостій.
Зазначено, що тритикале яре сорту Вересоч має менші коливання польової
схожості при глибокій сівбі, в порівнянні з іншими зерновими культурами, маса 1000
насінин яких менша. Встановлено закономірності формування продуктивного
стеблостою рослинами тритикале, залежно від глибини сівби, який із збільшенням
глибини загортання насіння зменшується. Виявлено вплив глибини сівби на кількість
зерен в колосі, масу 1000 зерен, масу зерна з колоса. Зроблено висновки, що польова
схожість і загальне виживання рослин за вегетацію знижується як за мілкого
загортання насіння, так і при його загортанні на глибину більше 6 см. Максимальну
врожайність тритикале яре сорту Вересоч (5,56–5,54 т/га) формує при висіві насіння
на глибину 4–6 см.
 
Date 2016-02-15T07:46:30Z
2016-02-15T07:46:30Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Дмитришак М. Я. Урожайність тритикале ярого залежно від глибини загортання насіння / М. Я. Дмитришак // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 212–215.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3426
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет