Запис Детальніше

Селекція картоплі у Львівському НАУ: результати і перспективи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Селекція картоплі у Львівському НАУ: результати і перспективи
 
Creator Завірюха, П. Д.
Zavirucha, P.
 
Subject картопля
модель сорту
нові сорти
перспективні гібриди
урожайність
якість бульб
стійкість до хвороб
potato
model of varieties
new varieties
perspective hybrids
potatoes productivity
tubers quality
disease resistance
 
Description The main principles and direction of selection work with potato in Lviv NAU are given.
The main characteristic of biological peculiarity and parameters of economical valuable signs
of new potatoes varieties and perspective hybrids selection of university are reduced. Point out
the attention to sowings new disease resistance varieties. Using of these varieties permissible
to economize funds on buying of plant protection equipment, receive environmentally safe
potatoes productivity.
Наведені загальні принципи і напрями селекційної роботи з картоплею у Львівському
НАУ. Подана характеристика основних біологічних особливостей і параметрів
господарсько-цінних ознак нових сортів і перспективних гібридів картоплі, виведених в
університеті. Акцентується увага на вирощуванні сортів, стійких до найбільш
шкідливих хвороб, що сприяє заощадженню не тільки значних коштів на вартісні засоби
захисту рослин, але й дозволяє отримувати екологічно чисту продукцію.
 
Date 2016-02-15T07:55:39Z
2016-02-15T07:55:39Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Завірюха П. Д. Селекція картоплі у Львівському НАУ: результати і перспективи / П. Д. Завірюха // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 215–222.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3427
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет