Запис Детальніше

Вплив елементів технології вирощування на урожайність пшениці м’якої ярої в умовах північної частини Лісостепу України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив елементів технології вирощування на урожайність пшениці м’якої ярої в умовах північної частини Лісостепу України
 
Creator Каленська, С. М.
Антал, Т. В.
Максименко, О. А.
Kalenska, S.
Antal, T.
Macsimenco, A.
 
Subject пшениця яра
система удобрення
сорт
урожайність
система захисту
spring wheat
fertilizers system
sort
yields
system of protection
 
Description Highlighted research results concerning study of mineral fertilizers application on yield of
durum spring wheat under conditions of right-bunk Forest - Steppe of Ukraine. Spring durum
wheat cultivars productivity level under conditions of Right-bank Forest-Steppe on 52 %
determines by fertilization system, 12 % – weather conditions. The highest level of yields is
formed by making N90P60K100 + Tseovit the application of the system of protection and is 6,31 t/ha.
Висвітлено результати досліджень щодо вивчення впливу застосування мінеральних
добрив під пшеницю м'яку яру на урожайність за вирощування її на чорноземі типовому
в умовах правобережного Лісостепу України. Рівень врожайності сортів пшениці м'якої
ярої в умовах Правобережного Лісостепу на 52 % визначається системою удобрення,
12 % – погодними умовами, 8 % – вибором сорту. Найвищий рівень урожайності
формується за внесення N90P60K100 + цеовіт при застосуванні системи захисту і складає
6,31 т/га.
 
Date 2016-02-15T07:59:34Z
2016-02-15T07:59:34Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Каленська С. М. Вплив елементів технології вирощування на урожайність пшениці м’якої ярої в умовах північної частини Лісостепу України / С. М. Каленська, Т. В. Антал, О. А. Максименко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 223–227.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3428
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет