Запис Детальніше

Формування врожайності сортів коріандру посівного залежно від елементів технології

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування врожайності сортів коріандру посівного залежно від елементів технології
 
Creator Каленська, С. М.
Жовтун, М. В.
Kalenska, S.
Zhovtun, M.
 
Subject коріандр посівний
сорт
норма висіву
норми добрив
урожайність
coriander seed
sort
seeding rate
norms fertilizers
yields
 
Description This article is about the peculiarities of formation of the elements of the structure and yield
of coriander seed. The structure and productivity depends on varietal characteristics, seeding
rates and the level of mineral nutrition. Coriander seed yield can reach its 1,06–2,16 t / ha,
depending on the variety, seeding seeds and fertilizers, natural resources under the conditions
of northern forest-steppe Right-Bank Ukraine. The most rational fertilizer rate for grades
Nectar, Oksanit and Caribe in terms of years of research have N90P40K80 by seeding 2.5 million pieces of seeds per hectare.
Висвітлено дані щодо особливостей формування врожайності коріандру посівного
залежно від сортових особливостей, норми висіву та рівня мінерального живлення.
В умовах північної частини Правобережного Лісостепу України за дотримання
сортових технологій вирощування коріандру посівного його врожайність може сягати
1,06–2,16 т/га залежно від сорту, норм висіву насіння та добрив, природних ресурсів.
Найбільш раціональною нормою добрив для сортів Нектар, Оксаніт та Карібе є
N90P40K80 за норми висіву 2,5 млн схожих насінин на гектар.
 
Date 2016-02-15T10:45:56Z
2016-02-15T10:45:56Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Каленська С. М. Формування врожайності сортів коріандру посівного залежно від елементів технології / С. М. Каленська, М. В. Жовтун // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 227–232.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3434
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет