Запис Детальніше

Короткоротаційні сівозміни з бобовими культурами в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Короткоротаційні сівозміни з бобовими культурами в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу
 
Creator Квасніцька, Л. С.
Молдован, В. Г.
Тимощук, Т. М.
Kvasnitska, L.
Moldovan, V.
Tymoshchuk, T.
 
Subject сівозміна
бобові культури
система удобрення
рівень рентабельності
коефіцієнт енергетичної ефективності
crop rotation
legumes
fertilizer system
the level of profitability
the rate of energy efficiency
 
Description The results of the comparative assessment of five fields crop rotation with leguminous
crops (soybeans, peas, clover, alfalfa) defined their most productive options that provide a high
and sustainable crop capacity of crops, high energy and economic efficiency under sufficient
moisture conditions in Forest Steppe of Right Bank. It was established that the highest grain
yield (4,42 tons per hectare of crop rotation area) provided by the spiked-grain crop rotation
with the 80 % of grain, including 20 % of peas and for the organic and mineral fertilizer
system. Judging by yield of feed units (12,77 tons per hectare of crop rotation area) the fruit
shift rotation with 20% of clover on 2 slopes over the organic and mineral fertilizer system was
best for the areas. The cheapest feed unit (448,46 USD/T) was obtained in crop rotation that
was saturated with 40 % of corn grain, 40 % of alfalfa and 20 % of barley. High levels of
energy efficiency in crop rotation was received from 60 % of cereals, 20 % of which was corn
for grain and 40% for alfalfa for organic fertilization system where the energy costs for growing
of products amounted to 20,9 GJ / ha per 1 tons of feed units – and 2,65 GJ, Kee – 5,69.
Наведено результати порівняльної оцінки п’ятипільних сівозмін з бобовими
культурами (соєю, горохом, конюшиною, люцерною), визначено найпродуктивніші їх
варіанти, що забезпечують високу і сталу урожайність сільськогосподарських культур,
високі показники енергетичної та економічної ефективності в умовах достатнього
зволоження Правобережного Лісостепу. Встановлено, що найвищий вихід зерна (4,42 т з
1 га сівозмінної площі) забезпечила зерно-просапна сівозміна з 80 % зернових, у тому
числі з 20 % гороху за органо-мінеральної системи удобрення. За виходом кормових
одиниць (12,77 т з гектара сівозмінної площі) найкращою була типова для зони
плодозмінна сівозміна з 20 % конюшини на 2 укоси за органо-мінеральної системи
удобрення. Найдешевшу кормову одиницю (448,46 грн./т) одержали у сівозміні насиченій
на 40 % кукурудзою на зерно, 40 % люцерною, 20 % ячменем. Високі показники
енергетичної ефективності отримано у сівозміні з 60 % зернових, з них 20 % кукурудзи
на зерно, та 40 % люцерни за органічної системи удобрення, де енергетичні витрати на
вирощування продукції становили 20,9 ГДж/га, на 1 тонну кормових одиниць – та
2,65 ГДж, Кее – 5,69.
 
Date 2016-02-15T10:59:56Z
2016-02-15T10:59:56Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Квасніцька Л. С. Короткоротаційні сівозміни з бобовими культурами в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу / Л. С. Квасніцька, В. Г. Молдован, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 239–247.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3438
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет