Запис Детальніше

Проблеми утилізації небезпечних компонентів твердих побутових відходів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми утилізації небезпечних компонентів твердих побутових відходів
 
Creator Лесь, А. В.
Les, А.
 
Subject небезпечні тверді побутові відходи
батарейки
ртутні термометри
люмінесцентні лампи
hazardous solid household garbage
batteries
mercury thermometers
luminescent lamps
 
Description The article considers the major hazardous components which are used by the population in everyday life and are part of solid household garbage. It determines the sources and volume of accumulated hazardous garbage such as batteries, mercury thermometers and luminescent lamps. It investigates the influence of the given garbage components on the environment and human health. The author determines how and in what concentration the hazardous garbage may be harmful to human health. In the context of the study the sociological survey has been
conducted in order to determine the number of people who take the hazardous garbage to collection points for further recycling.
Розглянуто основні небезпечні компоненти, що використовуються у побуті
населенням та входять до складу твердих побутових відходів. Встановлено джерела виникнення й обсяги накопичення таких небезпечних відходів як батарейки, акумулятори, ртутні термометри та люмінесцентні лампи. Досліджено вплив на навколишнє природне середовище й здоров’я населення даних компонентів сміття. Визначено, яким чином та у яких концентраціях токсичні елементи можуть завдати шкоди людині. У
контексті дослідження проведено соціологічне опитування населення Житомирської області для встановлення кількості людей, які здають небезпечні відходи у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Визначено причини накопичення небезпечних компонентів побутових відходів у навколишньому природному середовищі.
 
Date 2016-02-09T13:40:32Z
2016-02-09T13:40:32Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Лесь А. В. Проблеми утилізації небезпечних компонентів твердих побутових відходів / А. В. Лесь // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 208–214.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3320
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет