Запис Детальніше

Характер успадкування морфологічних показників стійкості до вилягання у гібридів F1 пшениці твердої ярої

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Характер успадкування морфологічних показників стійкості до вилягання у гібридів F1 пшениці твердої ярої
 
Creator Федоренко, М. В.
Fedorenko, M.
 
Subject пшениця тверда яра
гібриди F 1
стійкість до вилягання
успадкування
домінування
spring durum wheat
F1 hybrids
lodging resistance
inheritance
dominance
 
Description As a result of studying inheritance of morphological parameters for lodging resistance in hybrid material of the first generation of durum spring wheat, different nature of phenotypic inheritance from positive overdominance to depression was observed. F1 hybrids with strong straw to break: Struna myronivs’ka х Chado, Line 14-23 х Kharkivs’ka 27, Еlehiia myronivs’ka
х Zhizel’, Line 04-13 х Ammar 9, Line 06-15 х Neodur being characterized by high lodging resistance have been identified. Hybrids with short the second internode resulting in plant height decrease – Line 10-02 х Line 11-20, Line 14-23 х Kharkivs’ka 27, Kuchumivka х Мyronivs’ka zolotoverkha, Line 08-17 х Saratovskaya zolotistaya are of practical interest also.
F1 hybrids which inherited these parameters by type of positive dominance and positive overdominance give reason to believe that such nature of gene recombination will maintain in subsequent generations and enable selecting valuable transgressive forms.
У результаті вивчення успадкування морфологічних показників стійкості до
вилягання гібридного матеріалу першого покоління пшениці твердої ярої, спостерігали різний характер фенотипового успадкування – від позитивного наддомінування до депресії. Виділені гібриди F1 з міцною соломиною на злам: Струна миронівська х Чадо, Лінія 14-23 х Харківська 27, Елегія миронівська х Жізель, Лінія 04-13 х Ammar 9, Лінія 06- 15 х Neodur, що характеризуються високою стійкістю до вилягання. Практичний інтерес становлять також гібриди з укороченим другим міжвузлям, що у свою чергу
веде до зменшення висоти рослин – Лінія 10-02 х Лінія 11-20, Лінія 14-23 х Харківська 27, Кучумівка х Миронівська золотоверха, Лінія 08-17 х Саратовская золотистая. Гібриди F1, що успадковували ознаки за типами позитивного домінування і позитивного наддомінування, дають підставу стверджувати, що такий характер перекомбінації генів збережеться в наступних поколіннях і дасть можливість відібрати селекційно- цінні трансгресивні форми.
 
Date 2016-02-11T11:22:22Z
2016-02-11T11:22:22Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Федоренко М. В. Характер успадкування морфологічних показників стійкості до вилягання у гібридів F1 пшениці твердої ярої / М. В. Федоренко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 276–280.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3369
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет