Запис Детальніше

Прояв основних кількісних ознак продуктивності гібридів F1 пшениці м’якої ярої

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прояв основних кількісних ознак продуктивності гібридів F1 пшениці м’якої ярої
 
Creator Федоренко, І. В.
Fedorenko, I.
 
Subject пшениця м’яка яра
гібриди F1
продуктивність
кількісні ознаки
успадкування
домінування
гетерозис
soft spring wheat
F1 hybrids
productivity
quantitative traits
inheritance
dominance
heterosis
 
Description Knowledge of inheritance patterns for quantitative traits in wheat promotes purposeful selection in breeding work to improve productivity being a complex trait with complex phenotypic expression, which is determined not only by genetic characteristics of the parental forms, but also by the environmental conditions. The purpose of the research included identifying features of character of inheritance of basic quantitative traits: length of spike, number of spikelets and grains per ear, grain weight spike, weight of 1000 grains in hybrids of the first generation of soft spring wheat. Depending on the trait and combination of crossing different nature of phenotypic inheritance – from positive overdominance to depression was
observed. Hybrid combinations that showed the true heterosis effect concerning to basic quantitative traits, such as Struna myronivs’ka х Aranka, Sunnan х Line 02-11, Line 11-20 х Lone 14-13, Siuita х Panianka being of practical interest for further breeding have been identified.
Знання закономірностей успадкування кількісних ознак пшениці сприяє
цілеспрямованому добору в селекційній роботі для підвищення продуктивності, яка є комплексною ознакою, що має складний фенотиповий прояв, який визначається не лише генетичними особливостями батьківських форм, але й умовами середовища. Мета досліджень передбачала виявлення особливостей характеру успадкування гібридамипершого покоління пшениці м’якої ярої, основних кількісних ознак: довжина колоса, кількість колосків та зерен з колоса, маса зерна з колоса, маса 1000 зерен. Залежно від ознаки та комбінації схрещування спостерігали різний характер фенотипового
успадкування – від позитивного наддомінування до депресії. Виділені гібридні комбінації, які проявили істинний гетерозисний ефект за основними кількісними ознаками, а саме, Струна миронівська х Аранка, Sunnan х Лінія 02-11, Лінія 11-20 х Лінія 14–13, Сюїта х Панянка, що становлять практичний інтерес для подальшої селекційної роботи.
 
Date 2016-02-11T11:24:38Z
2016-02-11T11:24:38Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Федоренко І. В. Прояв основних кількісних ознак продуктивності гібридів F1 пшениці м’якої ярої / І. В. Федоренко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 269–275.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3370
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет